GoedBericht.nl logo
English Blog

de toorn Gods blijft op hem?

28-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

Eén van de meest gehoorde argumenten tegen het Goede Bericht (zoals op deze site wordt geleerd), ontleend men aan Johannes 3:36.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven;
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is,
zal het leven niet zien,
maar de toorn Gods blijft op hem.

The bottleneck van het argument zit ‘m (zoals zo vaak in deze kwestie) in het woord eeuw-ig. Anders dan het bijvoegelijk naamwoord doorgaans bij ons betekent, verwijst dit woord in de Schrift naar eeuw. Of zo u wilt naar aion. Een Schriftplaats die dit duidelijk laat zien is Lucas 18:30:

… in de toekomende eeuw het eeuw-ige leven.

Het eeuw-ige leven is het leven van de toekomende eeuw. Het is het Messiaanse Koninkrijk dat in de Hebreeuwse Bijbel (het OT) vele malen wordt aangekondigd. Het is de eeuw waarin de Messias zijn Koninkrijk zal vestigen. Aan die eeuw refereert Johannes in zijn evangelie voortdurend (20x). Bedenk daarbij dat Johannes evenals Jakobus en Petrus zich richt tot “de besnijdenis” (Gal.2:9), d.w.z. het Joodse volk.

Wie de Zoon van God ongehoorzaam is zal het leven van die eeuw niet zien. Wat betekent dat? Deze woorden in Johannes 3 krijgen een duidelijke toelichting in Handelingen 3.

Nadat Petrus en Johannes bij de tempel in Jeruzalem de verlamde man hadden opgericht (Hand.3:1-10), houdt Petrus een toespraak voor zijn volksgenoten. Hij spreekt van de Messias die zal terugkeren om het Koninkrijk te vestigen waarvan alle profeten hebben gesproken (3:19-21). En dan houdt hij (samen met Johannes; Hand.4:1) de mannen van Israël het volgende voor:

… en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet NIET HOORT, uit het volk ZAL WORDEN UITGEROEID.
Handelingen 3:23

Wie ongehoorzaam is aan de Zoon (de profeet) zal omkomen. Het gaat hier over de tijd dat God zich in toorn zal wenden tot allen die weigeren zich te onderwerpen aan de Koning die Hij t.Z.t. zal stellen te Sion (Ps.2:5-7). Ze zullen worden stukgeslagen als pottenbakkerswerk (Ps.2:9). In ongehoorzaamheid komen zij om en zij blijven dood tot aan het einde van de duizend jaren (Openb.20:5).
Wat Johannes 3:36 zegt, sluit naadloos aan bij de taal van de profeten.

Is dit alles in strijd met de boodschap dat GOD allen redt, rechtvaardigt, verzoent en levendmaakt? Helemaal niet! Johannes 3:36 heeft betrekking op de aanvang van toekomende eeuw waarin het Koninkrijk van de Messias zal worden gevestigd. Daarentegen heeft de redding, rechtvaardiging, verzoening en levendmaking van allen, betrekking op de voleinding der eeuwen waarin Christus het Koninkrijk zal overdragen aan zijn God en Vader (1Kor.15:22-28). Bij het begin van de toekomende eeuw zullen velen omkomen. Maar aan het einde van “de komende eeuwen” (Ef.2:7), zal Christus de dood teniet doen en daarmee allen levendmaken.

Onderscheidt de tijden en de Schrift is in harmonie met zichzelf!

Delen: