GoedBericht.nl logo
English Blog

door geloof, niet door werken

30-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images20

Het is vandaag 31 oktober en het was naar verluid op deze datum, dat Maarten Luther in 1517 zijn beroemde 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Het werd het begin van de Reformatie. Tegenover traditie en kerkleer stelde Luther: alleen de Schrift! En tegenover het idee van werken (verdiensten) stelde Luther: alleen genade. Door het lezen van de Romeinen-brief van Paulus, was Luther tot deze ontdekkingen gekomen.

Een derde pijler van de Reformatie is het motto ‘alleen geloof’. Luther begreep dat de apostel Paulus geloof consequent plaatste tegenover werken (=verdienen; Rom.4:4). Geloof, d.w.z. vertrouwen is geen prestatie van een mens. Vertrouwen neem je niet maar krijg je. Je krijgt vertrouwen doordat het wordt gewekt en gewonnen. In Efeze 2:8 noemt Paulus geloof een gave van God. Geloof is uit het horen van het Woord (Rom.10:17). God overtuigt (actief) en een mens wordt overtuigd (passief). Hij opent harten (Hand.16:14) en doet mensen geloven. Dat is alles zijn prestatie.
Daarom rekent God geloof tot gerechtigheid.

Reageer op Facebook

Delen: