GoedBericht.nl logo
English Blog

wondergenezing vandaag?

05-07-2008 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
Ik was deze week getuige van een écht groot wonder van genezing. Ik zie het en aanvaard het, maar ik kan het moeilijk plaatsen omdat ik altijd dacht dat de wonderen en tekenen waren voor het volk van Israël.

ANTWOORD:

wonderbedieningen voor Israël
‘Wonderbedieningen’ houden inderdaad verband met Israël. “De twaalf” werden erop uitgezonden om zieken te genezen en demonen uit te werpen als zichtbaar teken voor Israël  (1). Zo was de genezing van de verlamde bij de Schone Poort, een uitbeelding van wat GOD in die dagen met Israël zou doen (2).

geloof dat bergen verzet
Zulke wonderbedieningen mogen dan inmiddels tot het verleden behoren, daarmee zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Oók vandaag is geloof nog onverminderd in staat is, om bergen te verzetten. Paulus spreekt daarover in 1Kor.13:2. Dat is opmerkelijk, want in 1Korinthe 13 laat de apostel zien dat bepaalde tekenen (’talen’ en ‘profetie’) zouden verdwijnen zodra de kinderlijke fase van de Gemeente voorbij zou zijn (3). Maar van geloof zegt hij dat het zou blijven, tesamen met hoop en liefde (4).
Zeker, ook geloof en hoop zullen t.Z.t. verdwijnen, d.w.z. als zij beiden verwisseld zullen worden door aanschouwen (5). Zodat uiteindelijk alleen de liefde overblijft en vandaar ook dat Paulus deze de meeste noemt van de drie.
Waar het me nu om gaat, is dat geloof nog precies dezelfde wonderlijke krachtbron is als in de dagen van ‘Handelingen’.

geloof in welke belofte?
Geloof is altijd: vertrouwen op Gods belofte. Waarna de logische vraag opkomt: wát belooft God aan ons, in de tegenwoordige ‘huishouding’ (bedeling) die Paulus bekendmaakte? Belooft Hij door onze handen zieken te genezen of doden op te wekken zoals Hij dat ooit aan “de twaalf” beloofde? Nee, dat was een specifeke belofte i.v.m. de prediking van het herstel van Israël in die dagen (6).

GOD voorziet in al onze behoeften
Wij hebben niet de belofte dat God ons geneest. Of dóór ons geneest. We hebben wél de belofte dat “GOD in AL onze behoeften naar Zijn rijkdom voorziet” (7). Let op:
1. Er staat: “in AL onze behoeften”: d.w.z. fysiek, psychisch, geestelijk, financieel, sociaal en noem maar op!
2. Er staat: “in al onze BEHOEFTEN” en niet “al onze wensen”. GOD bepaalt wat we nodig hebben. In ditzelfde Filippi 4 laat Paulus zien dat hij soms moest leven met tekorten maar dat GOD dan altijd compenseert door Zijn kracht te geven, zodat we volmaakt tevreden kunnen zijn en genoeg hebben (8). Toegespitst op ziekte: óf GOD geneest wonderlijk (9) of Hij geeft wonderbare kracht om de ziekte te dragen.
3. Er staat: “naar Zijn RIJKDOM“, dus niet mondjesmaat. Er staat ook niet “UIT Zijn rijkdom” maar “NAAR Zijn rijkdom”. Dat is een groot verschil! Als de multimiljardair Bill Gates $10,- weggeeft, dan geeft hij uit zijn rijkdom, maar niet bepaald naar zijn rijkdom.

rijkdom!

We hebben een rijke GOD aan Wie alle goud en diamant toebehoort. En Hij garandeert een ieder die gelooft (d.w.z. staat op Zijn belofte), te geven naar Zijn rijkdom – meer dan genoeg!

voetnoten:
(1) Mat.10:5-8
(2) Hand.3:15-21; zie artikel
(3) 13:8.9; zie artikel
(4) 1Kor.13:13
(5) 2Kor.5:7
(6) Hand.1:6
(7) Filp.4:19
(8) Filp.4:11-13
(9) zoals Hij b.v. deed met Epafroditus; Filp.2:27

Delen: