GoedBericht.nl logo
English Blog

witte donderdag of 17 Nisan?

21-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 Jezus verrees op de dag van de eerstelingschoof van de gerstenoogst.

Vandaag is het volgens de kerkelijke kalender ‘witte donderdag’. Heel wat belangwekkender is dat het op Gods kalender vandaag 17 Nisan is. Het is de dag dat ooit de ark van Noach vaste grond vond temidden van de doodswateren (Gen.8:4). Inderdaad, op de berg Ararat, wat betekent: de vloek is omgekeerd.

Er zijn goede redenen om er van uit te gaan, dat Jezus werd geboren op 10 Nisan. Dat is de dag dat Israël een lam in huis nam. Rekenen we vandaaruit verder, dan is 17 Nisan… de achtste dag, d.w.z. de dag dat Jezus besneden werd. De besnijdenis is het van God gegeven embleem van opstanding en nieuw leven. Het is het zegel van Gods belofte van zaad aan een ‘verstorven’ (=impotente) Abraham. Leven uit de dood!

17 Nisan is voor alles, de dag dat Jezus Christus eens voor altijd opstond uit de doden! Op de 14-de werd hij geslacht. En hij verrees ten derde dage – op de 17-de Nisan. Het was bovendien “daags na de sabbat” (Lev.23:11), d.w.z. de dag van de eerstelingschoof (van de gerstenoogst)! Op die dag verrees Hij… als Eersteling!

Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als EERSTELING
1Korinthe 15:22,23

 —————————————-

Meer informatie:
dagen & data rond Pesach

Delen: