GoedBericht.nl logo
English Blog

“ter plaatse, waar Hij gekruisigd was”

22-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf…
Leviticus 9:8

En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf…
Johannes 19:41

Ooit er over nagedacht waarom Jezus werd begraven “ter plaatse waar Hij gekruisigd werd”? In de typologie van de offerdienst vinden we een prachtige, diepere zin. Een dier werd geslacht, letterlijk en figuurlijk met het oog op het altaar. De slachting van het dier was geen doel, integendeel. In zichzelf is het slachten van een jong, gaaf dier, zonde. Maar het wordt gerechtvaardigd door wat daarna zou plaatsvinden. Zoals een offerdier eerst geslacht werd bij het altaar, waarop het, ná de slachting kwam te liggen, zó is Jezus “ter plaatse waar Hij gekruisigd” werd, begraven. Het (brandoffer-)altaar spreekt van Jezus’ graf. Waar Hij eerst geslacht werd. Waar Hij vervolgens begraven werd. En waar Hij ten slotte… werd opgewekt.
“Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht…”. Als een offer ging Hij a.h.w. in rook op. Er werd een ziels lichaam gezaaid in de hof van Arimathea (1Kor.15:44). Maar er werd een geestelijk lichaam opgewekt!

Delen: