GoedBericht.nl logo
English Blog

wetteloos?

25-07-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoeker van deze site ontving ik een mail met een lijst vragen over de wet van Mozes. Eén daarvan luidde (ongeveer): wanneer we als gelovigen in Christus “niet onder de wet” zijn, betekent dat dan geen wetteloosheid?

Het helderste antwoord op deze vraag vind ik in 1Korinthe 9:20 en 21, waar Paulus schrijft:

20 … ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) om hen, die onder de wet staan, te winnen;  21 hun, die ZONDER WET zijn, ben ik geworden als ZONDER WET (hoewel niet ZONDER WET van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die ZONDER WET zijn, te winnen.

Vier keer spreekt de apostel in vers 21 over “zonder wet” (Gr. anomia). Leefde Paulus “zonder wet”? Inderdaad, Paulus stond wat zichzelf betreft niet onder de wet en conformeerde zich daarom zonder moeite aan zijn heidense (goi) omgeving. Bedenk  dat gedurende de duizenden jaren vanaf Adam tot Mozes iedereen zonder wet leefde (Rom.5:14). De wet werd immers pas gegeven op de berg Sinaï ten tijde van de Uitttocht (Gal.3:17).

Maar “zonder wet” betekent geen normloosheid. Ook al leefde Paulus niet onder de wet, hij was niet “zonder wet van God”, “want” schrijft hij, ik ben (lett.) “wettig van Christus”. Bijna geen enkele vertaling die ik hierover geraadpleegde, is hier to the point:

  • NBG-51: “onder de wet van Christus”;
  • Staten Vertaling: “voor Christus onder de wet”;
  • Telos vertaling: “aan Christus wettelijk onderworpen”;
  • NBV: “onderworpen aan de wet van Christus”;
  • enz.

De Concordant Version geeft daarentegen terecht weer: “legally Christ’s“, dat is: wettig van Christus. Het Griekse woord ennomos (Str. 1772) komt nog één keer voor en wel in Handelingen 19:39 waar gesproken wordt over “de wettige volksvergadering”. Hoe schitterend maakt dat Paulus’ statement! Ik ben wettig van Christus, d.w.z. ik behoor Christus officiëel toe. Het is een identiteitsverklaring. Paulus’ leven werd niet bepaald door opgelegde normen maar door zijn identiteit, door wie hij was. Hij was het eigendom van de opgewekte Christus en dat gaf zijn leven richting en inhoud (Gal.2:19,20).

Wat een voorbeeld om ook hierin een navolger van Paulus te zijn (1Kor.11:1)!

————————————–

Reageer op Facebook.

Delen: