GoedBericht.nl logo
English Blog

louter vreugde en vrede?

27-07-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Iemand die het christelijk geloof afwees gaf als argument: christenen praten altijd wel over verlossing, maar wat merk ik er van in hun leven? Natuurlijk kun je zeggen dat een bewering niet minder waar is wanneer degene die dat uitspreekt zelf niet geloofwaardig blijkt. Dat klopt. Een kettingrokende dokter die z’n patienten waarschuwt voor sigaretten heeft gelijk, ondanks z’n eigen gedrag.

De verlossing is en blijft een gegarandeerd, universeel FEIT (Rom.8:20,21) – ongeacht of we dat beseffen of niet. Maar wie heeft bedacht dat ach en wee roepen, desondanks het normale christelijke leven zou zijn? Zeker, heel de schepping, inclusief de gelovige, zucht onder de vergankelijkheid en alle moeite die dit met zich meebrengt (Rom.8:22,23). Maar geloof ziet verder. Het kent een GOED bericht! Luister naar Paulus:

De God nu van de verwachting, moge jullie vervullen met elke vreugde en vrede in het geloven, om overvloedig te zijn in de verwachting, in kracht van heilige Geest.
Romeinen 15:13 (lett. vertaald)

Paulus spreekt niet slechts van vreugde maar van elke vreugde (NBG: louter vreugde). Niet een beetje maar daarvan vervuld zijn. Dat is geen mensenwerk. De GOD van de verwachting (d.w.z. zekere hoop) werkt dit uit. Essentiëel is dat “de GOD van de verwachting” ook gepredikt wordt, zoals Paulus dat deed: hoop voor ieder schepsel en voor elk werk van zijn handen! Dat is hoop die niet slechts troost maar doet leven. Hoe dan? Paulus schrijft: “in het geloven” – tegenwoordige tijd. Wat heb je er aan wanneer je ooit ’tot geloof gekomen bent’? De vraag is: zeg je ook vandaag AMEN, op het woord van “de GOD van de verwachting”? Dat vervult niet slechts met elke vreugde en vrede, het doet ook overvloeien. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond immers van over. Niet omdat dat zo nodig móet, maar omdat het niet anders kán. Van “de GOD van de verwachting” denken we altijd en per definitie te gering. Sta daar op. Dagelijks. Laat je er niet van afbrengen (Kol.1:23). En dank GOD dat HIJ jou vervult met elke vreugde en vrede en ook zal gebruiken om anderen daarin te doen delen!!

Reageer op Facebook

Delen: