GoedBericht.nl logo
English Blog

werd God verrast?

04-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

In mijn laatste blog schreef ik over GOD die al wat plaatsvindt tevoren een plek gaf in zijn plan. Het idee dat Hij van tevoren niet zou hebben geweten wat er zou gebeuren of dit over het hoofd zag in zijn plan, is een ontkenning dat Hij GOD is. Toch ontvang ik met enige regelmaat heftige reacties op dit Bijbels ABC. Iemand wierp mij boos Jeremia 7:31 voor de voeten:

… zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben-hinnom bevinden, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden, hetgeen Ik niet geboden heb en wat in mijn hart niet is opgekomen.

De suggestie van mijn opponent was: zie je wel, er gebeuren dingen waar God niet eerder weet van had. Is dat zo? Betekent deze aanklacht dat de Israëlieten dingen deden die GOD niet had voorzien? Dat Hij door hen voor een verrassing was gesteld? Nee, dat stáát er niet en het betekent dat ook niet. De Israëlieten deden gruwelijke dingen die niet in GODS hart waren opgekomen, maar geen dingen die buiten zijn plan omgingen! Er gebeuren talloze gruwelijke dingen die Gods hart krenken. Dat het niettemin plaatsvindt is omdat Hij het een plaats geeft. Farao versmaadde GODS wil (“laat Mijn volk gaan!”) met alle ellende van dien (de holocaust van Egypte). Maar hij vervulde daarin juist GODS raad(Rom.9:17-19). Alles dient namelijk zijn doel en niets is daarvan uitgezonderd. Salomo getuigt:

JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel,
ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
Spreuken 16:4 

Overigens, niet alleen zaken die JAHWEH van zijn schepselen ziet en hoort, kunnen ingaan tegen zijn hart, ook dingen die Hijzelf doet hebben dikwijls zijn hart niet. In Klaagliederen 3:32,33 lezen we:

Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Immers niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen.

Ook hier geldt: GOD verdrukt en bedroeft de mensenkinderen omdat dit nodig is. Het is noodzakelijk kwaad met het oog op het doel dat Hij zich heeft gesteld. Hij doet het niet van harte. Want de Schepper houdt van zijn schepping en lijdt daarom mee met het lijden van elk schepsel. Dat Hij het laat gebeuren is omdat Hij weet waar het goed voor is. Vergeet nooit: Hij is een goede GOD en daarom gebeurt er nooit méér kwaad dan nodig is voor de verwezenlijking van zijn doel.

Reageer op Facebook

Delen: