GoedBericht.nl logo
English Blog

Is God een goede planner?

29-09-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Bovenstaande vraag lijkt misschien op het intrappen van een open deur. Want als God GOD is, dan moet Hij een goede planner zijn. Toch impliceert het standaard-christelijke antwoord het tegenovergestelde. Ik zal dat toelichten.

Ik had vanmorgen een boeiend gesprek met iemand bij het voetbalveld. Het weinig spannende spel ging letterlijk en figuurlijk langs ons heen. Mijn gesprekspartner, een evangelisch christen, bracht Adam’s val en de gevolgen daarvan ter sprake. Ik vroeg hem: denk je dat God dat van te voren allemaal heeft geweten? Ik zag hem denken. ‘Nee’ zeggen kon hij niet, want dat zou betekenen dat God niet alwetend is. Maar ‘ja’ zeggen viel hem ook duidelijk zwaar. Hij probeerde onder de vraag uit te komen door te beginnen over ‘de vrije wil’ maar ik bleef bij mijn vraag: wist God alles van te voren of niet? Uiteindelijk zei mijn gesprekspartner: ja God wist het wel, maar Hij had het niet gepland. Met dat antwoord ben ik inmiddels vertrouwd geraakt want ik hoor het steevast in allerlei varianten binnen de christelijke wereld. Dit antwoord is bedoeld om God te zuiveren van de blaam dat Hij kwade bedoelingen zou hebben. Een sympathiek motief wellicht maar een kanjer van een drogreden. Want als God van te voren wel alles wist maar niet alles heeft gepland, dan betekent dit dat Hij een uitermate slechte planner is. Want waar moet een plan aan voldoen, wil het goed genoemd kunnen worden? Dient men niet alles wat men van te voren weet (of geacht wordt te weten), in te calculeren? Als ik van te voren op de hoogte ben van een risico en ik hou daar geen rekening mee in mijn plan, dan is dat een verwijtbaar slechte planning. Ook in de wet van Mozes is dat vastgelegd.

Wanneer gij een nieuw huis bouwt, dan zult gij aan uw dak een borstwering maken, opdat gij geen bloedschuld over uw huis brengt, als er iemand af valt.
Deut.22:8

Wie beweert dat God van te voren wist dat Adam zou eten van de verboden vrucht (met alle gevolgen van dien), maar dat niet heeft gepland (d.w.z. een plaats gaf in zijn plan), maakt God tot een belabberde planner. De GOD echter die we in de Schrift leren kennen is niet alleen alwetend maar ook “de alleen wijze GOD”. Hij weet wat maaksel wij zijn en kan daarom per definitie niet voor verrassingen worden gesteld. Hij voorzag vanaf het begin reeds de afloop (Jes.46:10). Hij wist wat er zou gebeuren en heeft van tevoren de kosten berekend (vergl. Lucas 14:28). Hij kende namelijk ook het rendement dat dit zou opleveren. En daarom is de wereld zoals ze is. Gods werk is nog (lang) niet af maar Hij ligt perfect op schema. In het “plan der aeonen” (Ef.3:11) gebeurt niets voor niets. Alleen deze wetenschap geeft vertrouwen en garandeert een ultieme uitkomst!

Want UIT Hem, DOOR Hem en TOT Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen!
Rom.11:36

Reageer op Facebook

Delen: