GoedBericht.nl logo
English Blog

geen dogma’s op het Malieveld?

06-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Op zo’n vijftien kilometer bij mijn huis vandaan, wordt vandaag (6 oktober) op het Malieveld in Den Haag een manifestatie gehouden. ‘Wij Kiezen Voor Eenheid’ is daarvan het motto waarbij christelijk Nederland, van Rooms-Katholiek tot Reformatorisch tot Charismatisch, de handen ineenslaat. Op de website van de manifestatie zul je tevergeefs zoeken naar een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis. Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor eenheid, niet voor waarheid. De waarheid zou het gezelschap hopeloos verdelen….

Maar toch, één van de pleitbezorgers, monseigneur Gerard de Korte, schrijft:

… we belijden God als de Drie-in-een. Dat is een goede basis.

Ook Willem Ouweneel suggereert iets soortgelijks als hij schrijft:

We trekken wel ergens een grens; als iemand bijvoorbeeld de godheid van Jezus Christus (…) betwijfelt kan hij niet meedoen.

Initiatiefnemer Wilkin van der Kamp verwijst in een interview in het dagblad Trouw zelfs expliciet naar het concilie van Nicea als voorbeeld “toen er nog geen verdeeldheid in de kerk was”. Tijdens dat concilie, bijeengeroepen door keizer Constantijn, werd Arius als ketter veroordeeld omdat hij weigerde de Zoon van God, God de Zoon te noemen. En ook werd besloten dat wie niet gelooft in de drie-eenheid, niet behouden kan worden (Athanasius). Het is maar dat u het weet…

Formeel kent het evenement op het Malieveld geen geloofsbelijdenis, maar als “goede basis” heeft men gekozen voor het dogma van Nicea. Het moet duidelijk zijn: het evenement op het Malieveld is een interkerkelijke happening. Buitenkerkelijke gelovigen hebben er niets te zoeken.

Reageer op Facebook

Delen: