GoedBericht.nl logo
English Blog

wie negeert, regeert!

09-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

 

GOD is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen?
Romeinen 8:33,34 

In Christus “de gestorvene, wat méér is de opgewekte” is er geen veroordeling maar volkomen vrijspraak! Niet bij wijze van spreken, maar werkelijk. Daarom schrijft Paulus over “toen wij nog zondaren waren” (Rom.5:8). Verleden tijd. Voor velen is deze waarheid slechts dood kapitaal. Het wordt ook nauwelijks gepredikt. Vanaf de kansel klinkt gewoonlijk de boodschap van ‘het stenen tijdperk’ (>de stenen tafelen; 2Kor.3:7), van dood en veroordeling. In de praktijk blijkt men onbekend met de boodschap van de weggerolde steen: van leven en rechtvaardiging voor iedereen (Rom.5:18)!

En de zonde dan? Moet daar niet tegen gestreden worden? Luister naar Paulus’ antwoord:

Zo rekent dan, dat jullie inderdaad dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
Romeinen 6:11

Paulus schrijft niet dat de zonde dood is. Dat is ook niet zo. Hij schrijft dat wij, die geloven, ons dood rekenen voor de zonde. We leven voor God in Christus Jezus, basta! En de zonde? Wie negeert, regeert! Als we geloven dat zonde werkelijk negatief is, dan negeren we het dus. Zo mogen we nu al, als “koningen in het leven heersen!” (Rom.5:17).

Reageer op Facebook

Delen: