GoedBericht.nl logo
English Blog

weldenkende atheïsten?

12-02-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Afgelopen woensdagavond was er de maandelijkse bijbelavond in Rijnsburg. Daarin heb ik uiteengezet wat het betekent dat God GOD is. Binnenkort kunt u een samenvatting van deze avond op deze site verwachten en ook de toespraken beluisteren. Na afloop van de studie vond er nog een aardige discussie plaats over de vraag of het inderdaad wel zo is dat verstandige mensen per definitie uitgaan van het bestaan van God. Dat had ik namelijk zo naar voren gebracht. Maar is dat vol te houden, zo was de vraag? Zijn er niet bosjes mensen die eerlijk van mening zijn dat er geen God is? Inderdaad, die zijn er ongetwijfeld. Maar hoe komt het dat ze zo denken? Komt dat omdat ze onbevangen naar de schepping hebben gekeken en vervolgens door logisch nadenken tot de conclusie zijn gekomen dat alle ingenieuze en intelligente systemen die in de natuur worden waargenomen, vanzelf ontstaan moeten zijn? Vergeet het maar! De eerste spontane reactie van elk weldenkend mens is die van verwondering over zoveel intelligentie! Heel de schepping, van de micro-kosmos van atomen en moleculen tot de macro-kosmos van sterren en melkwegstelsels getuigt van een ongelofelijk intelligent design.

Stel, op een strand spoelt een beeld aan van Michelangelo-achtige schoonheid. Zal er ook maar één zinnig mens op voorhand van uitgaan dat dit door erosie toevallig ontstaan zal zijn in de oceaan? Natuurlijk, het zou kunnen. Maar het is een geforceerde verklaring. En dat betreft dan alleen nog maar een aangespoeld stuk steen! De evolutie-theorie is in mega-kwadraat de academische variant van zo’n geforceerde verklaring. Het is absurd te veronderstellen dat door een kosmische oerknal van zoveel miljard jaar geleden, heel de fabelachtig complexe schepping spontaan ontstaan zou zijn. Maar geef een evolutionist de tijd, en toeval vermag de rest te doen. Dat het een geforceerde verklaring is, doet er niet toe want het alternatief dat God er is, is voor velen van hen nu eenmaal onverdraaglijk. Dan maar een volstrekt onwaarschijnlijke theorie. Inmiddels heeft deze theorie echter een onaantastbare status verkregen en is de hele maatschappij er mee geïndoctrineerd.
Zo wordt de waarheid en het diepste weten van elk mens, effectief ten onder gehouden. Precies zoals Paulus in Romeinen 1 al schreef.

Delen: