GoedBericht.nl logo
English Blog

herstel of verzoening?

10-02-2006 - Geplaatst door Andre Piet
laatste wijziging: 5 sept. 2019

Een paar dagen terug ontving ik een reactie van een bezoeker. Deze schreef:

Ik volg de laatste tijd regelmatig je website. Al een tijdje probeer ik erachter te komen waarom de duivel tot in de aionen gepijnigd moet worden in de poel des vuurs. Ervan uitgaand dat het vuur een reinigende werking heeft. Wat moet er in de duivel gelouterd worden? Zou hij ooit een engel geweest zijn kon ik dat beter begrijpen omdat hij dan hersteld werd naar zijn oorspronkelijke staat of zoiets. Mensen worden gelouterd zoals goud in de poel des vuurs maar hoe zit dat met satan? Er is toch niets in hem dat hersteld of gelouterd moet worden omdat hij precies doet wat hem wordt opgedragen en dus niet ‘gevallen’ is etc. Ik probeer hier serieus een antwoord op te vinden. Hoe ziet satan eruit als de pijnigingen aan z’n eind zijn? Of zie ik iets over het hoofd?

Inderdaad worden hier, denk ik, een paar dingen over het hoofd gezien.

De Schrift leert niet het herstel maar de verzoening van het al (Kol.1:20). Niet alleen alle vijanden op aarde maar ook alle vijanden in de hemel zullen met hun Schepper verzoend worden. Dat is dus inclusief de duivel, die leiding geeft aan de vijandige oppositie in de hemelse regionen en daarom “de overste van de macht der lucht” heet (Efe.2:2). Vijandschap zal plaatsmaken voor vrede. Dat is wat verzoening (>Gr. apo-katallasso) is.

Gedurende “de aeonen der aeonen”zal de duivel (met zijn companen) worden gepijnigd in de poel van vuur. Al wat satanisch en duivels is in dit creatuur, zal middels deze Goddelijke operatie worden verwijderd. Daar zal hij gewaar worden dat hij volstrekt afhankelijk is van GOD en niets tegen Hem heeft in te brengen. Het resultaat zal zijn wat Jezus ooit in de woestijn tegen hem zei (Mat.4:10): “De Heer, jouw God zul je aanbidden”. Dat was een voorzegging die dan realiteit zal worden! Alles en iedereen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde zal buigen in de naam Jezus (=JAHWEH is Redder!) en hem erkennen, tot eer van GOD de Vader (Filp.2:9-11).

Overigens worden mensen in “het meer van het vuur” niet gepijnigd. Voor hen zal dit meer “de tweede dood” betekenen. Zij sterven voor een tweede keer en worden in dit meer gecremeerd. Totdat de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan (1Kor.15:22-28). Wanneer alle mensen zijn levend gemaakt aan het einde van Christus’ heerschappij, zal ook satan (=tegenstander) geen satan meer zijn. Hij zal zich hebben ondergeschikt aan GOD en Hem erkennen! Onontkoombaar.

Uiteraard is de duivel momenteel een vijand van God. Maar daarom is God nog geen vijand van de de duivel. Hij is immers werk van GODS hand. Gods barmhartigheid gaat over al Zijn werken, zegt de Psalmdichter (Ps.145:9). Hij is bij machte om al Zijn creaties (hoe vijandig ook) te doen smelten voor de gloed van Zijn liefde en zó met Zich te verzoenen.
Dat is de omvang én de kracht van het bloed van het kruis!

Delen: