GoedBericht.nl logo
English Blog

Maria Magdalena, een tweede Eva

05-02-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Wellicht mede door de hype rond ‘De Da Vinci Code‘ van Dan Brown, beleven we momenteel een ware opleving van de oude gnostiek. Grote belangstelling blijkt er te zijn voor ‘nieuwe’ interpretaties van de rol van Maria Magdalena. Deze interpretaties komen regelrecht uit de koker van de gnostieke Nag Hammadigeschriften (4-de eeuw, Egypte). Karakteristiek voor deze stroming is de complete verdraaiing van het getuigenis van het oorspronkelijke NT. Mede hieraan zal Paulus gedacht hebben, toen hij schreef: “…zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zich keren tot mythen2Tim.4:4

Het verhaal gaat… dat Jezus na zijn verblijf in Israël, in het verborgene een nieuw leven zou zijn begonnen met Maria Magdalena en kinderen bij haar verwekt zou hebben. Dat gaat er vandaag in als koek, niet gehinderd door kennis van de feiten, zoals deze in het NT worden gepresenteerd. De verdraaiing bestaat daaruit, dat enerzijds de letterlijke mededelingen van de Schrift ontkend, en anderzijds dat de zinnebeeldige betekenissen naar beneden getrokken worden.

De typologische betekenis van Maria Magdalena is, dat zij figureert als tweede Eva. Gaat u maar na.
De eerste speelt een hoofdrol in de hof van Eden.
De tweede speelt een hoofdrol in de hof van Arimathea.
Direct na zijn diepe slaap ontmoet Adam Eva.
Direct na Zijn doodsslaap ontmoet “de laatste Adam”, Maria Magdalena.
Adam was de eerste hovenier.
Maria zag Jezus aan als “de hovenier”.

In haar rol als ’tweede Eva’ is Maria Magdalena een type van de Gemeente, (zie Efeze 5:32). Frappant daarbij is dat, voordat “de laatste Adam” verschijnt aan “de twaalf” (>Israël), Hij als eerste een ontmoeting heeft met deze vrouw in de hof. Zoals Eva ooit “moeder van alle levenden” werd, zo staat Maria zinnebeeldig aan de wieg van alle nieuwe Leven.
Enfin, de tegenwoordig zo populaire mythe blijkt niet anders dan een slap aftreksel te zijn van deze schitterende typologie.

Delen: