GoedBericht.nl logo
English Blog

weest dankbaar

29-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

… en weest dankbaar.
Kolosse 3:15

In het Nederlands ontgaat ons het verband, maar in het Grieks waarin het ‘Nieuwe Testament’ is geschreven, is er een directe relatie tussen genade, vreugde en dank. ‘Genade’ en ‘vreugde’ hebben beiden als grondwoord charis terwijl achter ‘dank’ het woord eu-charis schuilgaat. Het voorvoegsel eu betekent ‘wel’, zoals in weldaad of welzijn.

Vanuit het Grieks wordt ‘genade’ omschreven als: alles wat vreugde geeft. Genade bewijzen is: de ander vreugde geven of blij maken. De oogst van zulke vreugde is per definitie dank. Waar een ander wordt blij gemaakt, borrelt als vanzelf dank naar boven.

Het directe verband tussen dank en vreugde leert ons een belangrijke les: danken maakt blij. Dankzegging genereert vreugde. Wie veel dankt kent veel vreugde. Dankbaar is meer dan ‘dankuwel’ zeggen. Het is een houding. In plaats van gefocust zijn op wat je niet hebt of niet kunt, tel je je zegeningen. Je merkt op wat je wél hebt en wat je wél kunt in plaats van wat je mist.

Veel mensen ontberen in hun leven vreugde. Dat is ook logisch. Wie niet weet of beseft dat er Eén is, Die alles een plaats geeft en bij Wie nooit iets mis gaat, kán ook niet altijd dankbaar zijn. Voor zo iemand is het leven een lot of noodlot. Wie zou je dan in hemelsnaam dankbaar kunnen zijn? Een dankbare levenshouding is gestoeld op het besef dat alles een geschenk is. Dát maakt blij!

Delen: