GoedBericht.nl logo
English Blog

de Godheid van Christus

28-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Want het behaagt al de volheid in Hem te wonen…
Kol.1:19

… Christus, want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk…
Kol.2:9 

‘De Godheid van Christus’ beamen geldt in de christenheid als toetsteen van orthodoxie. Men bedoelt met die uitdrukking aan te geven dat  Christus, God zelf is. Nu ken ik slechts één tekst in de hele bijbel waarin de woorden ‘Godheid’ en ”Christus’ in één zin worden gebruikt en dat is het bovenstaande Kolosse 2:9. Maar laat uitgerekend dit vers niet leren dat Christus de Godheid is.

De volheid van de Godheid behaagt het in Christus te wonen – hetgeen betekent dat “de Godheid” en “Christus” juist niet identiek zijn. Christus stierf. Stierf de Godheid? Christus was dood, drie dagen lang. Was de Godheid drie dagen dood? Christus werd opgewekt “door de heerlijkheid van de Vader” (Rom.6:4). Zou Hij niet zijn opgewekt door de Vader, dan was Hij nog steeds dood geweest. Is de Godheid afhankelijk?

De eenvoudige Bijbelse waarheid is dat er “één God” is en Zijn Zoon is “de mens Christus Jezus” (1Tim.2:5). Hij is niet de Godheid maar de volheid van Godheid behaagt het in Hem te wonen. Zó geloof ik in de Godheid van Christus. Want zó staat het geschreven.

 

Delen: