GoedBericht.nl logo
English Blog

geboren vlak voor Pesach…

24-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

midden in de winternacht… of in het voorjaar?

Heel de christelijke wereld en ver daarbuiten viert rond deze dagen de geboorte van Jezus. Opmerkelijk, want het is vrij algemeen bekend dat Jezus niet geboren is op 25 december. Door Bijbelkenners wordt meestal het Joodse Loofhuttenfeest (Soekot) aangewezen, als de meest waarschijnlijke tijd dat  Jezus geboren is. Sinds een aantal jaren denk ik daar anders over. In Lucas 2 wordt beschreven dat Jezus als twaalfjarige jongen met zijn ouders, naar Jeruzalem optrekt om het Pesach te vieren. Toen ik de interlineaire tekst daarvan eens las in het Bijbelprogramma van ISA, stuitte ik op deze regels:

1-ste regel: Griekse tekst, 2-de regel: letterlijke, concordante Engelse weergave, 3-de regel: NBG-vertaling

Als ik de letterlijke weergave neem zoals deze zich aandient, dan WERD Jezus,  toen Hij optrok naar Jeruzalem, twaalf jaar. Wow! Zou Lucas hier vermelden wanneer Jezus jarig was!?! Zo ja, dan was het vlak vóór Pesach. Er is één datum die in dit verband er uitspringt: 10 Nisan (of Aviv). Dat is namelijk de dag waarop de Israëlieten een lam in huis namen om op de 14-de van die maand te slachten (Ex.12:3-6). U weet wellicht dat Jezus ooit op 14 Nisan als slachtoffer stierf (1Kor.5:7). Welke datum zou dan beter in aanmerking komen voor de geboortedag van Jezus, als de 10-de Nisan?  De dag dat het Lam zijn intrede doet in het huis van Israël?! Ook de datum trouwens dat Jezus jaren later, onder feestgezang en Hosanna-geroep, de optocht van de Olijfberg naar Jeruzalem maakte.

liggende in een kribbe

Nóg een boeiende aanwijzing: wanneer de herders in de velden van Efrata de wacht houden bij de schapen, krijgen ze van een hemelse boodschapper te horen: “U is heden geboren, de Redder… in de stad van David. En dit zij u ten teken: jullie zullen een kind vinden… liggende in een kribbe” (Luc.2:11,12). Het op die dag geboren kind, ligt in een kribbe, d.w.z. een voederbak voor vee. En dat wordt een ’teken’ genoemd, d.w.z. het heeft betekenis. Wel, als dit ‘heden’ de 10-de Nisan is, dan is de betekenis van de kribbe in één keer duidelijk: het verwijst naar het lam dat men de 10-de Nisan in huis zou nemen en verzorgen!

acht dagen later…

Maar ook daar blijft het niet bij. Want als Jezus op 10 Nisan is geboren, dan betekent dat, dat Hij op 17 Nisan besneden werd, de achtste dag (Luc.2:21). Maar laat dat uitgerekend ook de datum zijn dat Hij opstond uit de doden! Hoe treffend is dat, want de besnijdenis is een embleem van nieuw leven en vruchtbaarheid. Toevallig?

zes maanden eerder…

En dan nóg een bevestiging: van Johannes de Doper weten we dat hij een half jaar ouder was dan Jezus (Luc.1:36). Rekenen we vanaf de eerste maand Nisan (ongeveer april) zes maanden terug, dan komen uit in de zevende maand Tisri. Dat is de maand waarin het Loofhuttenfeest gevierd wordt. Maar dat niet alleen: op de 10-de  Tisri (precies een half jaar vóór 10 Nisan!) viert Israël jom kippoer, grote verzoendag. Zou dat de dag geweest zijn dat Johannes de Doper, als zoon van de priester Zacharias geboren werd? Hij die later bij de Jordaan zou roepen: “zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!” (Joh.1:29). Ik beweer niet dat Johannes precies op die dag geboren is, maar wél dat het halve jaar leeftijdsverschil die datum suggereert.

Beste lezer(es), ik schrijf dit allerminst om uw kerstfeest te verstoren. Ik wil slechts tonen hoe wonderlijk de dag was dat Jezus werkelijk werd geboren. O happy day!!!

Delen: