GoedBericht.nl logo
English Blog

jaarwisseling 2011/2012

31-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

terugblik

Terwijl ik deze regels schrijf, zijn we nog slechts enkele uren verwijderd van een nieuw jaar. Tijd om terug te blikken en vooruit te zien. Voor beschouwingen over de ontwikkelingen in de wereld (politiek, economisch, maatschappelijk, godsdienstig, etc.) verwijs ik graag naar de vele uitzendingen op TV en radio, artikelen in kranten, etc. Ik wil me hier beperken tot de zaken die het Goede Bericht betreffen. Ik vermoed dat er geen jaar geweest is dat aan de website zoveel studies en weblogs zijn toegevoegd als juist in 2011. In september kreeg de site ook nog eens een Engelstalige ‘poot’, door het formidabele (!) vertaalwerk van Peter Feddema, een oudere Canadese broeder met (zoals de naam al doet vermoeden) Nederlandse roots. Met dit vertaalwerk kreeg GoedBericht nog een aanzienlijk groter bereik, zoals de onderstaande grafiek ook duidelijk laat zien (klik op de afbeelding voor een uitvergroting).

onzeker

Behalve het voorbereiden van studies in samenkomsten, het schrijven van blogs, nam ook correspondentie een aanzienlijk deel van de beschikbare tijd in beslag. Ook ben ik, meer dan in voorgaande jaren, zieken en oudere mensen gaan bezoeken. Dit ‘één op één werk’, zoek ik niet bepaald, maar het komt op mijn pad en daaraan kan ik mij niet onttrekken. Naast de vele GoedBericht bezigheden, werkte ik ook dit jaar weer als parttime freelance NT2-docent (Nederlandse lessen aan Poolse groepen). Momenteel, buiten de vakantietijden om, beslaat dat ongeveer twintig uur per week. Daar hoop ik volgend jaar mee verder te gaan, hoewel een groot deel van de subsidies voor dit werk, door bezuinigingen van overheidswege, binnenkort komen te vervallen. Hoe dat allemaal gaat aflopen weet ik nog niet. Is het de bedoeling dat ik nog meer tijd voor het Goede Bericht moet vrijmaken, wel, dan zal ons dat vanzelf duidelijk worden. Ondertussen doet mijn immer zeer actieve en geliefde vrouw ook nog een behoorlijke duit in het zakje wat de gezinsinkomsten betreft. Bovendien mochten we ook dit jaar weer veel royale giften ontvangen van mensen die het werk van GoedBericht van harte ondersteunen. Nooit vragen we om geld omdat we op voorhand er vanuit gaan dat de HERE altijd voorziet in Zijn werk. Zo ervaren we dat ook en ik kan u verzekeren dat wij (Petra en ik) buitengewoon dankbaar zijn voor de velen die willen bijdragen aan het verspreiden van het Goede Bericht! Wat zou er belangwekkender zijn dan in deze donkere tijden, het Woord te laten klinken, zoals de apostel Paulus dit ooit in zijn dagen mocht doen?!

2012

In dat voetspoor en met het verspreiden van de kennis van Gods Woord gaan we in 2012 gewoon verder. Zolang we daartoe in de gelegenheid zijn zullen nieuwe studies op de site worden geplaatst en als het even kan, dagelijks ook nieuwe blogs worden geschreven. Oude en nieuwe schatten opdelven uit de goudmijn van de Schriften. Dat is ons oogmerk.  Soms is dat heel spannend, zeker wanneer we wel eens (of zelfs vaak) afwijken van oude, plat getreden paden. Natuurlijk zijn we niet onfeilbaar of boven kritiek verheven. Uit ze gerust, b.v. via de Facebook-pagina. Niet alleen complimenten en mooie getuigenissen worden gewaardeerd. Juist ook gegronde kritiek is waardevol, omdat het je dingen leert, die je eerder ontgingen.

Beste lezer(es), met een beetje weemoed maar vooral in dankbaarheid sluiten we een oud jaar af. En met opgeheven hoofd zien we een nieuw jaar tegemoet. Wat hebben we te vrezen, met de levende GOD aan onze zijde?

Een goede jaarwisseling en een RIJK GEZEGEND 2012!!! 

Delen: