GoedBericht.nl logo
English Blog

wat is een ziel?

11-09-2002 - Geplaatst door Andre Piet
De mens heeft een ziel en een dier niet. Althans, dit is de gangbare gedachte in de christenheid. Het verraad een dubbele denkfout. Reeds op de eerste bladzijden van de Schrift komt dit aan het licht. Jammer alleen dat de vertalers van het NBG dit verduisterd hebben door het gewone Hebreeuwse woord voor ‘ziel’ (nefesj) weg te vertalen.

En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende zielen, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende zielen, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
-Genesis 1:20,21-

De eerste de beste keer dat de Bijbel spreekt van zielen gaat het dus over… dieren! Dieren zijn zielen. Let op: dieren hebben geen ziel, het zijn zielen. Van deze zielen hier wordt gezegd dat ze wemelen en krioelen. Daarin onderscheidt de fauna zich van de flora. Planten, bomen enz. zijn geworteld in één plaats en bewegen zich niet voort. Ze wemelen en krioelen niet. Nergens heten planten in de Bijbel ‘zielen’.
Na de creatie van de dieren volgt op de zesde dag de schepping van de mens.
… en de HERE God formeerde de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, en de mens werd een levende ziel.
Genesis 2:7

Ook hier heeft de NBG-vertaling het woord voor ‘ziel’ helaas wegvertaald. En daardoor wordt de bijbellezer de waarheid onthouden, wat een menselijke ziel nu eigenlijk is. De mens kreeg geen ziel maar hij werd een ziel. Hier is de ziel het resultaat van de combinatie van geformeerde stof uit de aardbodem en levensadem.

ziel & bloed

Dat de ziel de combinatie is van lichaam en levensadem, zien we uitgebeeld in het type van de ziel bij uitstek: het bloed.
Want de ziel van het vlees is in het bloed…
-Leviticus 17:11 (zie ook 17:14 en Genesis 9:4)-
Zoals de ziel een combinatie is van stof uit de aardbodem en van levensadem, zo vinden we deze gedachte eveneens terug in het bloed als type van de ziel. Ook bloed wordt gevoed vanuit de aardbodem (voedsel) alsook vanuit de levensadem (lucht). Opmerkelijk in dit verband is dat het Hebreeuwse woord voor ‘bloed’ (dam) direct verwant is aan ‘rood’ (edom) maar ook aan ‘aardbodem’ (adamah) alsook aan ‘mens’ (adam). De mens komt voort uit ‘moeder aarde’.
Delen: