GoedBericht.nl logo
English Blog

Catherine zoekt God

01-01-2003 - Geplaatst door Andre Piet

De afgelopen week zond de EO een programma-serie uit onder de titel ‘Catherine zoekt God’. De bekende presentatrice Catherine Keyl zocht een aantal min of meer prominente christenen op, met de bedoeling er achter te komen wat voor hen geloven betekent. Aangezien Catherine zelf geen christen is, maar een naieve openheid combineert met het lef kritische vragen te stellen, levert dit soms heel aardige televisie op. In iedere uitzending geeft zij commentaar op de gast in haar progamma en trekt ze tevens haar (voorlopige) conclusies t.a.v. het christelijk geloof.

Over het mooie van het geloof zei ze in een interview:

… dat mooie heb ik nog niet ontdekt. Mensen moeten toch in normaal Nederlands kunnen uitleggen wat hun geloofsleven inhoudt.

Een gerechtvaardigde eis, toch? In één van de uitzendingen zei ze dat ze gelooft in God maar daarentegen weinig met Jezus heeft. Dat kan ik me eerlijk gezegd voorstellen. Gód is er voor iedereen. Maar ‘de Jezus van de EO’ is exclusief. Wie niet voor Hem kiest, jammer, maar die hoort er niet bij. Het mag natuurlijk niet zo worden ‘verkocht’ (ssst…), maar zo iemand brandt, al of niet letterlijk, voor eeuwig in de hel. Hoezeer men dit ook probeert te maskeren, de drang om anderen tot Jezus te bekeren wordt daarmee vooral ingegeven door angst. Is het onlogisch dat Catherine daar het mooie niet van kan ontdekken? Dat is in normaal Nederlands toch ook niet uit te leggen? Tevergeefs trachten geëxalteerde beelden van massabijeenkomsten of andere fragmenten met een hoog emotie-gehalte dit feit te verhullen.

Diverse EO-leden hebben op Catherine’s opmerking over Jezus gereageerd in de trant van: ach ja, Christus is nu eenmaal een ‘steen des aanstoots’.
Maar deze ’tale Kanaäns’ lijkt me hier totaal misplaatst!
Paulus noemde Christus inderdaad een “Steen des aanstoots”. Maar voor wie? Voor mensen die steunen op hun eigen godsdienstige werken. Op iets dat zij hebben gepresteerd. Zij hebben ‘gekozen voor Jezus’. Ook in deze uitzendingen komt dat naar voren. Als Catherine voor Jezus kiest, wordt Hij haar Redder, zo is de boodschap. Haaks daarop staat het Evangelie dat Paulus bekendmaakte: Christus Jezus is haar Heer en Redder! Zoals Hij dat is van iedereen! Onvoorwaardelijk en niemand uitgesloten! Maar hoe zou Catherine dit kúnnen geloven als zij het niet eerst te horen krijgt?

Lees: het dynamiet van het Evangelie

Delen: