GoedBericht.nl logo
English Blog

wat is een ongelovige?

13-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het Beeld Gods is.
2Korinthe 4:4

Wat is een ongelovige? Sommigen vinden dat je daar geen uitspraken over kunt doen, omdat je nu eenmaal niet in iemands hart kunt kijken. Dat laatste is zeker waar. Toch is Paulus in zijn brieven allerminst schimmig over de vraag wie gelovigen danwel ongelovigen zijn. Overal waar hij kwam bracht hij het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het Beeld van de ene GOD is. Sommigen zeiden daar van harte ‘amen!’ op. Dat waren gelovigen. De meeste anderen verwierpen dat. Dat waren ongelovigen. Zoals b.v. in Athene waar veel luisteraars hun schouders ophaalden voor zijn boodschap. Of wat dacht u van de talloze plaatsen waar hij uit de synagogen werd geworpen? Godsdienstig en orthodox waren deze mensen zeker! Maar juist daaróm moesten ze niets hebben van zijn boodschap van pure GENADE. Deze heerlijkheid verdroegen hun ogen en oren niet.
Vandaag is het niet anders…

Delen: