GoedBericht.nl logo
English Blog

10 Nisan

14-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

Vandaag (14 april 2011) is het op de Joodse kalender 10 Nisan (of 10 Aviv). Een zeer markante datum! Gaat u maar na. Het was de dag dat Israël ooit arriveerde vanuit de Jordaan, in het beloofde land (Jozua 4:19). Het was op 10 Nisan dat de Israëlieten een mannelijk, jong en gaaf schaap in huis zouden nemen om op de 14-de van dezelfde maand te slachten (Exodus 12). Uitgerekend ook de datum (hoe kan het anders?) dat het Lam van God zijn intrede deed in het huis van Israël. In de meeste vertalingen komt het helaas niet uit de verf, maar in Lucas 2:42 lezen we dat toen Jezus voor de viering van het Pesach met zijn ouders optrok vanuit Nazareth naar Jeruzalem, hij twaalf jaar werd. Het was zijn verjaardag! D.w.z. Jezus is geboren enkele dagen voor het feest van Pesach. Hoe frappant dat het juist herders waren die op hun schapen pasten, die als eersten de tijding vernamen van Jezus’ geboorte: “U is heden geboren, de Redder…”! En het teken dat ze kregen, was, dat ze de baby zouden vinden in een kribbe – een voederbak (Lucas 2:12).
Ten slotte: 10 Nisan was ook de datum dat Jezus onder Hosanna-geroep in Jeruzalem arriveerde. Een paar dagen later zou hij worden geslacht…

Delen: