GoedBericht.nl logo
English Blog

hoererij

12-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, een lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot een vlees zijn.
1Korinthe 6:16

Het woord ‘hoererij’ kan misverstanden oproepen. Men zou kunnen denken dat het alleen gaat, om wat wij ‘prostitutie’ noemen. Betaalde sex dus. Maar het Griekse woord ‘porneia’ (waar ons woord porno vanaf geleid is) is veel ruimer en duidt op alle losse sexuele contacten. D.w.z. één lichaam met iemand zijn (=gemeenschap hebben) zonder binding en zonder garant te staan voor trouw voor het leven. Hoererij in de Bijbel is alle sex(uele omgang) met een ander dan de eigen man of vrouw. Daarom schrijft Paulus even later:

“… met het oog op de gevallen van hoererij laat ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man“.
1Korinthe 7:2

Hij beroept zich op woorden die al vanaf het begin der mensheid gelden:

Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee, zullen tot één vlees zijn.
Genesis 2:24

Hoe simpel is deze statement en hoe complex hebben we het gemaakt!

Delen: