GoedBericht.nl logo
English Blog

genade bewijzen

11-04-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

Verdraagt elkander en vergeeft elkander (lett. bewijst elkaar genade), indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft (lett. genade bewijst), doet ook gij evenzo.
Kolosse 3:13

Het is jammer dat de vertalers hier het woord ‘vergeven’ gebruiken. Want dat is in het Grieks dat Paulus schrijft, een ander woord (aphesis). Paulus bezigt hier het Griekse woord ‘charizomai’ en daar zit het woord ‘charis’ in, d.w.z. genade of vreugde.
Een grief of een klacht naar een ander toe hebben, overkomt ons dagelijks. Terecht of ten onrechte. Daar gaat het nu niet om. De vraag is: wat doe ik dan? Klagen? Mijzelf beklagen danwel de ander aanklagen (wat heel dicht bij elkaar ligt)? Wel, wat doet de Heer met alles wat op mij is aan te merken? Een beetje eerlijkheid t.o.v. mijzelf zal me toch duidelijk maken dat er genoeg is waarin ikzelf faal? En wat doet de Heer? Veroordeelt Hij mij? Nee, integendeel Hij heeft mij rechtvaardig verklaard! Hij ziet mij nu al, zoals ik eens daadwerkelijk zal zijn. Volmaakt dus. En ondertussen maakt Hij mij blij met zijn beloften. Hij is bezig mij te vormen. Als Hij zo met mij omgaat wat let mij om de ander net zo te bejegenen?
Daar komt bij: klagen stoot af. Het maakt niet alleen jezelf ongelukkig maar ook de ander zal je gaan mijden. Daarentegen win je juist een ander wanneer je hem of haar blij maakt. Hoe? Kijk en wijs naar boven!

Delen: