GoedBericht.nl logo
English Blog

bijzondere vondst uit 1-ste eeuw

31-03-2011 - Geplaatst door Andre Piet

SPECTACULAIRE VONDST
Sommigen spreken van mogelijk de meest bijzondere vondst in de geschiedenis van de archeologie. Een woordvoerder van het Jordaanse Departement van Oudheden, oppert dat de vondst wellicht die van de Dode Zee-rollen (1947) overtreft. Bij een bedoeïen in Israël zijn metalen boeken gevonden die (indien authentiek) geschreven zijn in de eerste eeuw, vóór het jaar 70. Ze zijn geschreven in oud-Hebreeuws letterschrift. Op de bladzijden staan tekeningen, symbolen en woorden die lijken te verwijzen naar de Messias en mogelijk zelfs zijn kruisiging en verrijzenis. De verzegelde boeken tellen ieder vijftien bladzijden van lood en koper, meestal niet groter dan een creditcard. 

Een Jordaanse bedoeïen heeft de zeventig metalen boeken ontdekt in een afgelegen vallei in het noorden van Jordanië tussen 2005 en 2007. Veel christenen waren daarheen gevlucht na de val van Jeruzalem in het jaar 70. Volgens de Jordaanse overheid zou een andere bedoeïen ze naar Israël gesmokkeld hebben.
De bedoeïen die de boeken nu in zijn bezit heeft, Hassan Saeda, beweert evenwel dat ze al meer dan honderd jaar familiebezit zijn. De Jordaanse overheid zegt dat ze kosten noch moeite zal sparen om de boeken terug te krijgen.
bron: Kerknieuws

MESSIAANS
Philip Davies, emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Sheffield University (Engeland) zegt stomverbaasd te hebben gestaan, toen hij een afbeelding zag temidden van anderen platen van de stad Jeruzalem: een T-kruis op de voorgrond met daarachter een geopend graf en op de achtergrond de muren van de stad. Waar anders zou dit naar verwijzen, dan naar het sterven en de opstanding van Jezus Christus, even buiten de poorten van de Jeruzalem?

BOEKEN UIT DE EERSTE EEUW…
Momenteel zijn expertise-teams drukdoende de verzegelde boeken te openen en te ontcijferen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe waardevol deze ontdekking daadwerkelijk is. De eerste berichten klinken veelbelovend! Alleen al het feit dat men christelijke teksten in boekvorm heeft gevonden uit de eerste eeuw! Dat was in die tijd hyper-modern. Elders op deze site heb ik, in verband met Paulus’ eindredactie van het Nieuwe Testament, al eens geopperd:

Het is zelfs denkbaar dat Paulus als één der eersten gebruik maakte van de boekvorm, die immers dateert uit de tweede helft van de eerste eeuw! 

ANDERE BIJZONDERHEDEN
En dan het feit dat we met deze vondst van doen hebben met verzegelde boeken. Dat lijkt te duiden op een belangwekkende inhoud! En wat er van te denken, dat de teksten zijn geschreven in het Hebreeuws? Terwijl iedereen het er op houdt, dat in het midden van de eerste eeuw, niet Hebreeuws maar Aramees de omgangstaal was. Zouden deze verzegelde boeken verrassingen in petto hebben voor het verstaan van de Hebreeuwse Bijbel (de Tenach), voordat de Masoreten hun interpunctie daaraan toevoegden? Zou de ontdekking van deze zeventig verzegelde boeken een signaal kunnen zijn van de eindtijd waarin GOD Zijn Woord zal ontsluiten voor het huis van Jakob?

Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. En ik zal wachten op YAHWEH, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, ja, op Hem zal ik hopen.
Jesaja 8:16, 17 (vergl. 29:11,12)

Het zijn maar vragen. Natuurlijk moeten we niet voor de muziek uitlopen, door, terwijl het onderzoek nog gaande is, al te overhaast onze conclusies te trekken. Maar het nieuwsbericht van de vondst is wat mij betreft, intrigerend genoeg om nauwlettend in de gaten te houden!
Wordt vervolgd.


een geopend boek met de metalen bladzijden


een metalen ringband waarmee de bladen zijn samengebracht


een bladzijde met onderaan (oud-)Hebreeuws letterschrift

Enkele links:
Derby expert examines ‘ancient Christian books’ (BBC)
Jordan battles to regain ‘priceless’ Christian relics (BBC)
Biblical scholars excited by ‘books’ discovered in Jordanian cave
Oudste christenboeken gevonden (Kerknieuws)

Delen: