GoedBericht.nl logo
English Blog

wat ik niet wil doe ik…

01-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

niet zwart
Ons brein vergelijk ik graag met een computer. Een computer volgt (als het goed is…) de commando’s op die het krijgt van de gebruiker. Waarbij de computer het woordje niet, niet kent. Wanneer ik b.v. in Google afbeeldingen de zoekopdracht ‘niet zwart’ invoer dan blijkt in de gevonden resultaten zwart juist de dominante kleur te zijn. Zo werkt het ook met ons brein. Hoor ik: denk niet aan blauw… dan moet ik om deze zin überhaupt te kunnen begrijpen eerst denken aan blauw.
Het verhaal gaat van een man die een papegaai bezat die voortdurend schuttingtaal krijste. Iemand hoorde dat en vroeg de eigenaar waarom de papegaai dat deed. Waarop het radeloze antwoord was: ik begrijp er ook helemaal niets van! Elke dag leer ik ‘m uitdrukkelijk dat hij deze woorden niet mag zeggen…

bitter
Het bovenstaande mag een grappig fenomeen lijken, in de praktijk is maar al te vaak bittere ernst. Het is de achtergrond van de droeve strijd die in Romeinen 7 wordt beschreven. “… het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik” (7:19).

  • ik wil niet …
  • ik mag niet…
  • ik kan niet…

Deze woorden vertolken een strijd die zovelen moedeloos en wanhopig maakt. “Ik ellendig mens…” (7:24).
Hoe komt dat? Paulus betoogt dat dit komt door de zwakte van het vlees (8:3) maar ook door de wet (>commando’s). Zo blijkt “gij zult niet begeren” opgevat als opdracht, in de praktijk juist begeerlijkheid te prikkelen en op te roepen (7:7,8). Hoe meer een mens bezig is met wat hij niet mag en niet wil, des te treuriger blijkt het resultaat. Hoe omstreden de woorden ook moge zijn in christelijke kring, Paulus’ statement “de kracht van de zonde is de wet” (1Kor.15:56), wordt dagelijks in de praktijk bevestigd.

uitkomst!
Is er een uitkomst uit deze tragedie? Jazeker! In Romeinen 8 jubelt Paulus dat “de wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus, VRIJMAAKT van de wet der zonde” (8:2). Aan de ene kant is daar de wetmatigheid van de zonde die geprikkeld wordt door “gij zult niet…”. Maar GOD plaatst daar een overtreffende waarheid tegenover. Niet een wet die vertelt wat een mens niet mag doen maar een bericht dat hem aanzegt wat Gods Geest wel vermag te doen! Waarbij niet ons onvermogen telt, maar ZIJN vermogen! Het eerste frustreert, terwijl het tweede per definitie alle verwachting overtreft. Zo verandert God de noodkreet “ik ellendig mens!” in de triomf “GODE zij dank!”

Delen: