GoedBericht.nl logo
English Blog

anti-Palestijns?

01-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

N.a.v. mijn twee blogs over de Palestijnen ontving ik (o.a.) de volgende mail.

Hallo Andre,

Ik lees altijd jou stukken met genot en plezier! Zeer interessant vind ik je (bijbelse) uitleg over de Palestijnen.
Nu heb ik een vraag: door dit zo neer te zetten krijgen de Palestijnen een redelijk (menselijk gezien) negatieve rol t.o.v. Israel.
En als je “pro-Israel” bent dan lijkt het als je bijna gelijk tegen de Palestijnen bent. Ik weet dat we niet voor of tegen mensen zijn, maar vind deze scheidings lijn wel lastig te zien….

Laatst hoorde ik iemand iets zeggen over een belofte die ook aan de Palestijnen is gegeven? Weet jij daar iets van?

Zegen,

Ik kan me deze reactie goed voorstellen. Je zult maar Palestijn zijn en over je volk te lezen krijgen dat het hen slecht zal vergaan. Dat is niet aangenaam. Toch zou ik een paar kanttekeningen willen maken.

1. Niet alleen de Palestijnen spelen een kwalijke rol in het eindtijd-scenario van de Bijbel. Strikt genomen geldt dit voor alle volken. Alle volken zullen ten strijde optrekken tegen Jeruzalem (Zach.14:2; Joël 3:2) en de HERE zal hen daar allen treffen.

2. Ook dienen we te bedenken dat niet alleen de Palestijnen maar ook de Joodse staat, compleet zal worden weggevaagd. Het hele Joodse land zal worden verwoest, zodanig zelfs, dat er geen levende inwoner meer te vinden zal zijn. Voor zover er overgeblevenen zijn (het overblijfsel) zullen deze buiten het land, in de woestijn een onderkomen hebben gevonden. Men leze o.a.  Jesaja 6:11-13; Ezechiël 36:33; Matteüs 24:15,16; Openbaring 12:6, etc. Het is dus niet vanuit zionistische sympathieën, dat ik de Palestijnen als de Filistijnen van de eindtijd neerzet. Immers, ook de Joodse staat zal het rampzalig vergaan. Los van sympathieën of antipathieën, want daar gaat het niet om. Zoals de profeten hebben gesproken, zo zal het in vervulling gaan.

3. Hoe zeer alle natiën ook door rampspoed van hogerhand, zullen worden getroffen, voor hen die geloven (=Hem nemen op Zijn Woord) is er altijd uitkomst. Dat is een universele Bijbelse waarheid. Tegen de tijd van het einde,  zal straks de boodschap klinken: “wie volhard tot het einde zal worden gered” (Mat.24:14). Dat is een boodschap aan individuen, ongeacht de rol die de natie waarvan men deel uit maakt, zal spelen.

4. De gerichten die de volkerenwereld zullen treffen, kan men slechts verstaan in het licht van wat het zal uitwerken…

… want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.
Jesaja 26:9 

Het woord ‘gerichten’ dienen we zo letterlijk mogelijk te nemen: alles wordt, hoe pijnlijk ook, recht gezet en terecht gebracht

5. Er is inderdaad een heel opmerkelijke belofte voor de Palestijnen die overgebleven zullen zijn na de verwoesting van hun land. Volgens Zacharia (9:7) zullen ze de status van stamhoofd (CV: mentor) krijgen in Juda en “Ekron als een Jebusiet”. D.w.z. de resterende inwoners van Ekron zullen wonen als ware het inwoners van Jeruzalem (Jeruzalem=Jebus; 1Kron.11:4). Ook Psalm 87 spreekt daarover. Zoals één van de berijmde coupletten dit terecht formuleert :

De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren”.

Delen: