GoedBericht.nl logo
English Blog

vergeving of rechtvaardiging?

05-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

“Vergeving van zonden” is een centraal begrip in de verkondiging vanaf de kansel. Wanneer we onze Bijbelvertalingen raadplegen zou je zeggen dat de Schrift ons daarin voorgaat. Neem b.v. Paulus’ woorden in Handelingen 13.

38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; 39 ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd in Hem.

Wordt hier niet iets tegenstrijdigs geformuleerd? Aan de ene kant wordt vergeving toegezegd maar tegelijkertijd rechtvaardiging. Hoe kan dat? Immers, vergeving veronderstelt schuld terwijl rechtvaardiging juist onschuld inhoudt. Wie iets vergeven wordt, is schuldig maar dit wordt niet toegerekend. Wie echter wordt gerechtvaardigd, wordt vrijgesproken en onschuldig verklaard. Een groot verschil! Wat is het nu: vergeven of gerechtvaardigd? Het antwoord komen we op het spoor wanneer we het begrip vergeving nader bezien. Het Griekse woord dat hierachter schuilgaat is aphesis. Twee keer wordt dit woord b.v. gebezigd in Lucas 4:19 en let op hoe het daar dan wordt weergegeven.

… om aan gevangenen LOSLATING te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in VRIJHEID, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Het gaat hier onmiskenbaar over bevrijding, wat ook wordt bevestigd in de afleiding van het woord aphesis: vanaf-laten en vandaar loslating. “Aphesis van zonden” betekent niet vergeving maar bevrijding van zonden!
Een volgende keer daarover meer…

Delen: