GoedBericht.nl logo
English Blog

geen zondaars meer!

06-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Gisteren betoogde ik dat uitdrukking “de vergeving van zonden” in onze Bijbelvertalingen een totaal verkeerde indruk geeft. Bevrijding van zonden – dat is wat het woord in de grondtekst (aphesis) betekent. Bij vergeving denken we aan schuld. Maar schuld is iets heel anders dan zonde. Steel ik een fiets dan is dat ‘zonde’. Het gevolg van zo’n zonde is schuld. Ik sta schuldig tegenover degene die ik dit heb aangedaan. Al was het maar de waarde die de fiets had voor de eigenaar. Schuld kan worden vergeven. Dan wordt er een streep door de rekening gehaald. Bij vergeving van schuld wordt het verleden niet meer aangerekend. Maar “bevrijding van zonden” is veel meer! Als ik bevrijd wordt van zonden… dan ben ik geen zondaar meer! En dat is de boodschap van het Evangelie!

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog ZONDAREN WAREN, voor ons gestorven is.
Romeinen 5:8

Maar Gode zij dank: gij WAART slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;
Romeinen 6:17 en 20

Maar THANS, VRIJGEMAAKT van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging …
Romeinen 6:18 en 22 

In een volgende blog wil ik laten zien hoe totaal anders, bekende Bijbelverzen gaan klinken wanneer vergeving, bevrijding wordt…

Delen: