GoedBericht.nl logo
English Blog

wat iedereen moet weten!

09-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

3 … God, onze Redder, 4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5 Want er is één God en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. 7. En ik ben daartoe als een heraut en een apostel gesteld (ik spreek waarheid en geen leugen) als leermeester van natien in geloof en waarheid.
1Timotheüs 2 

Het Evangelie is geen moreel verhaal of ethiek. Het is evenmin een filosofie of een politiek ideaal. Het Evangelie is een mededeling, een bericht. Een zéér goed bericht! Het gaat over de ene GOD die wil dat ALLE mensen gered worden! Niets of niemand kan Hem daarvan weerhouden. Want er is maar ÉÉN GOD. Vandaar dat Paulus in dezelfde brief ook zegt: “de levende GOD IS de Redder van alle mensen” (1Tim.4:10). Geloof het of niet: GOD maakt alles wel voor elk mensenkind! “Ieder in zijn eigen rangorde…”.

Eerder deze week had ik een gesprek met een collega over ‘geloof’ en de Bijbel en hij zei me dat hij niet uit de voeten kon met het (christelijke) idee dat alleen gelovigen gered worden. Godzijdank kon ik hem vertellen dat de Bijbel dat ook absoluut niet leert. GOD garandeert de redding van alle mensen!

Wat doen we met deze kennis? Het eenvoudige antwoord daarop is: vertellen! GOD wil dat alle mensen gered worden én komen tot erkentenis (of besef) van die waarheid! Maar hoe zouden mensen dat kunnen erkennen als ze het niet te horen krijgen? Van christenen krijgen ze het helaas niet te horen omdat die er gewoonlijk mordicus tegen zijn. Moet u nagaan: uitgerekend de mensen die geacht worden deze boodschap uit te dragen, zijn de meest hardnekkige tegenstanders!

De grootste roeping die iedere gelovige heeft, is om elk mens op de hoogte te stellen van “de waarheid”. Een waarheid die geheel onafhankelijk is, van de reactie van mensen. Want of men het nu wil of niet: GOD IS DE REDDER VAN ALLE MENSEN! En verwerpen mensen dat  … GOD is tóch hun Redder!
Zegt het voort!!!!

 

Delen: