GoedBericht.nl logo
English Blog

waarom was dat bloed nou nodig?

19-07-2010 - Geplaatst door Andre Piet

Een gewaardeerde vriend schreef vorige week op zijn Hyves-weblog onderstaande stukje:

Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Hebr. 9:22 Ik kan er prachtig over preken en veel over vertellen. Vanaf het bloed in de hof van Eden tot aan het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonden. Aan “ingewijden”geen probleem. Maar aan “buitenstaanders”, die vragen: “waarom was dat nou nodig? Kon het niet zonder?” Dan is het antwoord moeilijker. Het is hetzelfde antwoord, maar leg het maar eens uit! Als je een inleiding van een paar uur nodig hebt om bij dit offer terecht te komen maak je dan niet een te grote omweg? Ik weet het nog niet, misschien kan iemand mij helpen?

Goede vraag! Het traditionele antwoord luidt: de bloedige offers in het OT zijn een heenwijzing zijn naar Golgotha. Op Golgotha vloeide het bloed van Jezus als voldoening aan God, voor al het onrecht Hem aangedaan (>de zonden van de mens). Bloed moest vloeien om Gods eer te herstellen. Hebreeën 9 vers 22 (“zonder bloedstorting geschied er geen vergeving”) geldt als bewijstekst voor deze visie.

Zelf heb ik vanuit de Schrift een totaal andere kijk op deze zaken gekregen. Het ombrengen van een onschuldig dier verwijst zonder twijfel naar “het bloed van het kruis” (1). Maar was dit voor God een offerande en “een liefelijke reuk”? Nee, integendeel, de kruisdood van Jezus Christus was de grootste krenking van God ooit.

Het grote punt is: de bloedstorting is niet het offer maar gaat aan het offer vooraf. Eerst wordt een dier geslacht om vervolgens verhoogd te worden op een altaar en op te stijgen tot een liefelijke reuk voor God. Welnu, wanneer de slachting van een onschuldig offerdier verwijst naar Golgotha, dan is het toch niet moeilijk om te zien dat wat daarna plaatsvindt, verwijst naar de verrijzenis van Christus ten derde dage? Inderdaad, toen werd God op het hoogst verheerlijkt, d.w.z. Zijn heerlijkheid werd in het licht gesteld. In de hof van Arimathea bracht God Leven aan het licht voor een wereld van stervelingen (2) die kort tevoren Zijn Zoon aan het hout had gespijkerd. Zo leverde God het ultieme bewijs dat Zijn liefde sterker is dan alle vijandschap!

God eist geen bloed omdat Hij anders niet zou kunnen vergeven. Uit wiens koker zou deze gruwelijke voorstelling van zaken komen? Het vergieten van onschuldig bloed spreekt van de moord op Gods Zoon (3). God eist geen bloed om te kunnen vergeven maar bewijst juist via bloedstorting hoe vergevend Hij is! Het vergieten van onschuldig bloed wordt beantwoord in het Offer van de verrijzenis van “de laatste Adam”. Door aan allen Leven te schenken, bewijst God zelfs de grootse krenking niet toe te rekenen (4)!

voetnoten
(1) Kolosse 1:20
(2) 1Korinthe 15:22-28
(3) Lucas 20:13
(3) 2Korinthe 5:19

Delen: