GoedBericht.nl logo
English Blog

waarom evangeliseren?

13-12-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images13

In deze blog aandacht voor de volgende vraag die ik in mijn mailbox aantrof.

Dag André,

…  Ik heb intussen al een aantal preken van u geluisterd, en ik begrijp wat er bedoeld wordt met eeuw-ig leven. Dat dit de toekomende eeuw is, en dat daarna het onvergankelijke leven (voor iedereen) begint.  Daar kan ik ook wel wat mee.
Maar mijn vraag is: als uiteindelijk toch alle mensen deel hebben aan dat onvergankelijke, heerlijke leven met Christus, waarom moesten al die zendelingen dan hun leven geven om de boodschap te brengen? Het komt met al die mensen uiteindelijk tóch wel goed. Moet ik dan mijn leven ervoor geven? Waarom moet er dan nog geëvangeliseerd worden?
Die mensen missen dan het eeuw-ige leven. Is dat erg voor hen? Is dat een straf voor hen? Zij zijn dan toch dood? en weten niet wat ze missen, toch?
 Met vr. groet,

Gaat aan de vraag waarom zovele zendelingen hun leven hebben gegeven, een niet veel fundamentelere vraag vooraf? Waarom moest Christus Jezus zijn leven geven? Waarom betaalde Hij met de hoge prijs van zichzelf? Luister naar Paulus’ antwoord (1Tim.2)

3 Dit is goed en aangenaam voor GOD, onze Redder,
4 die wil, dat alle mensen gered worden
en tot besef  van waarheid komen.
5 Want er is ÉÉN GOD en ook één middelaar
van God en mensen, de mens Christus Jezus,
6 die Zich gegeven heeft
tot een LOSPRIJS VOOR ALLEN
;
het getuigenis in eigen gelegenheden.

De ene God wil dat alle mensen gered worden en de ene middelaar (de mens Christus Jezus) betaalde daartoe de losprijs. Voor allen wel te verstaan. Dat is het getuigenis dat als een goed bericht wereldwijd zou klinken. En dat is waar Paulus, de enige door Christus Jezus zelf afgevaardigde zendeling onder de natiën, zich voor heeft ingezet. Hij vervolgt dan ook…

7 En ik ben daartoe als een heraut
en een afgevaardigde gesteld
(ik spreek waarheid en geen leugen)
als een leermeester van natiën
in geloof en waarheid.

De boodschap die als een geloofwaardig woord dient te klinken is volstrekt eenduidig. En Paulus heeft zich daar als geen ander voor ingezet. Smaad viel hem ten deel, vooral van godsdienstig orthodoxe zijde. Deze getuige werd een martelaar. Maar dat weerhield hem niet, integendeel. Luister naar hoe hij dat zelf formuleerde:

9 Dit is een geloofwaardig woord
en alle aanneming waard
10 (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad)
dat wij onze hoop gevestigd hebben op
de levende GOD,
die een Redder is van alle mensen,
speciaal van gelovigen
.
11 Beveel en leer dit.
-1Timotheüs 4-

Zie daar de inhoud van zijn boodschap. En Timotheüs wordt opgedragen dit te onderwijzen. Niet als een optie. Ook niet voor zover het hem uitkwam. Nee, “beveel en leer dit”.

Elke hiervan afwijkende boodschap is geen Evangelie. Ongeacht met hoeveel passie en inzet het ook gepredikt moge worden. Het is de inhoud die bepaalt of het een goed bericht is of niet. Aan religieuze boodschappen geen gebrek. Maar de vraag is: vertelt men wat Paulus wereldkundig moest maken?

Een andere reden waarom het Evangelie verteld zou worden, is dat GOD een Redder is speciaal van gelovigen. Zij die vandaag geroepen en overtuigd worden, behoren tot de eerstelingen die GOD gaat inzetten voor de toekomende eeuwen (aeonen). Zij vormen een uitroepsel, een ekklesia met een bijzondere bevoorrechtte taak en positie. Hoe zou dit uitroepsel anders verzameld worden dan via het doorgeven van het Evangelie?

Buiten dit alles is er ook een intrinsiek motief om het Evangelie te vertellen. D.w.z. als iets werkelijk een goed bericht is, dan wil het verteld worden. Wie b.v. van de dokter te horen heeft gekregen genezen te zijn van een levensbedreigende kwaal, zal dit beslist willen delen met anderen. Of probeer het maar eens voor je te houden wanneer je het winnende lot hebt gewonnen. Of als je het felbegeerde diploma hebt behaald. Zoiets moet er uit. Hoeveel grootser is niet de nieuwswaarde van het bewijs van GODS liefde voor de wereld en dat Christus Jezus de dood teniet doet en iedereen zal Leven? Zulke feiten zijn zo groot, die moeten verteld worden. Zonder deze wetenschap is een mens onwetend en dolend in een duistere wereld. En is dat niet precies wat zonde is: het doel missen? Hoe zouden mensen kunnen geloven als hen niet het Evangelie wordt verteld? Waarom mensen wel voorzien van eten, drinken en kleding maar hen het allerbelangrijkste onthouden, nl. hoop die werkelijk doet leven? En waarheid die vrij maakt!

Redenen te over om uit te bazuinen wie GOD is en wat Hij te melden heeft. Zegt het daarom voort!

Reageer op Facebook

Delen: