GoedBericht.nl logo
English Blog

waardig wandelen

13-04-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Diverse keren spreekt Paulus in zijn brieven over “waardig wandelen”. Waardig het Evangelie van Christus (Filp.1:27); God waardig (1Thes.2:12), waardig onze roeping (Ef.4:1) en waardig de Heer (Kol.1:10). Het woord ‘waardig’ hebben we heel letterlijk te nemen. Waardig wil zeggen: overeenkomstig de waarde van… en veronderstelt daarmee ons vermogen om te waarderen. Slechts wie GOD, het Evangelie, de roeping, de Heer, etc. naar waarde weet te schatten, is in staat waardig te wandelen. “De Heer waardig wandelen” is maar geen gedragscode maar de wandel van iemand die de Heer naar waarde weet te schatten. Dat laatste is vanzelfsprekend een leer- en groeiproces is. Want wie de Heer nog maar net heeft leren kennen, weet (ondanks alle enthousiasme) nog maar nauwelijks iets van Hem. Hoe meer we Hem leren kennen, hoe meer we de waarde gaan inzien van Zijn persoon. En hoe meer Zijn waarde ook gereflecteerd zal worden in onze wandel. Een waardige wandel is niet zonder meer correct of netjes maar waardevol.

Sinds jaar en dag worden vanuit de politiek ‘waarden en normen’ gepromoot. Goed bedoeld wellicht maar gewoonlijk een lege huls. Waar men immers geen GOD kent is het bestaan per definitie zinloos en daarmee waardeloos. En andere normen dan die we zelf verzonnen hebben, bestaan in dat geval al evenmin. Een waardevolle wandel kan slechts ontleend worden aan het besef dat er een GOD is. Iemand die het Begin en het Einde is en aan alles en iedereen de plaats toewijst naar Zijn alomvattend Plan. Met uitzicht op een eindeloze toekomst! Dát alleen geeft ons leven werkelijk waarde en biedt aan ons denken en doen, houvast (>normen).

Delen: