GoedBericht.nl logo
English Blog

slecht gemonteerd…?

16-04-2010 - Geplaatst door Andre Piet

‘Dat systeem van doodgaan deugt niet’ kopte Volkskrant Magazine op 10 april j.l. Het is een citaat uit een interview met Jan Mulder.

Slecht in mekaar gemonteerd. Dat had de Schepper toch iets anders moeten aanpakken. Maar goed, ze zijn met man en macht bezig daar verandering in aan te brengen, hoor. Die celvernieuwing volg ik op de voet. Ik wil eeuwig leven (…) Je hebt mensen die zeggen: ‘Het leven zonder de dood stelt niets voor.’ Dahag. Wat is dat voor een waardeloze opmerking zeg.  Wat is dat voor wijsneuzerigheid. Dat je doodgaat, dat belemmert de mens juist.

Dit geluid lijkt als twee druppels water op wat in ‘de Telegraaf’  van afgelopen zaterdag, in een pagina-groot interview met Marinus Knoope stond te lezen. Deze man houdt overal in het land dure lezingen en runt de website www.scheppersunie.nl. Hij wil een protest organiseren tegen de Schepper, die er in zijn ogen een uiterst onrechtvaardig beleid op nahoudt.

Ik ben niet gelukkig met de schepping. Er zitten kanten aan…Oorlog, lijden, pijn, ruzie, ellende, ziekte. Mensen die op vreselijke manieren overlijden. Onrechtvaardig…

En:

Ik wil een betere afvloeiingsregeling, zodat ik me kan verheugen op het sterven. Eigenlijk wil ik onsterfelijk zijn.

In het manifest dat op de genoemde website is te vinden, wordt dit zo onder woorden gebracht:

De Scheppersunie zet zich in voor het recht op een waardige afsluiting van het werkzame leven als schepper, een afsluiting die getuigt van respect voor de inzet van die scheppende mens.

Het doet denken aan wat de bioloog Midas Dekkers vorig jaar, maar dan véél feller, op TV opmerkte. Het lijkt me niet nodig om de geciteerde opmerkingen hier uitgebreid van commentaar te voorzien. Ik geef ze aandacht om te tonen dat de core-boodschap van goedbericht.nl, HET Goddelijke antwoord is op al deze vragen en aanklachten.
#1. Het lijden en de dood bewijst geen slecht montage-werk van de Schepper. Integendeel, Hij heeft het met opzet ontworpen als donkere achtergrond om de juwelen van Zijn Liefde te doen schitteren (o.a Rom.8:20,21). Het kwaad is noodzakelijk kwaad om het Goede zichtbaar te maken. Het rijmt aan het eind.
#2. De onuitroeibare drang van de mensheid naar onsterfelijkheid, is een reflectie van GODS voornemen om uiteindelijk de dood teniet te doen en alle mensen het Leven te schenken dat Christus Jezus 2000 jaar geleden aan het licht bracht in de hof van Arimathea (1Kor.15:22-28).

Delen: