GoedBericht.nl logo
English Blog

ziek van rampverhalen

01-04-2010 - Geplaatst door Andre Piet

 

Vandaag stond in de krant te lezen dat mensen letterlijk ziek worden van rampverhalen. Althans, ze gaan er vaker door naar de huisarts, zo blijkt uit een publicatie in het internationale vaktijdschrift Journal of Traumatic Stress.  “Rampnieuws maakt kennelijk iedereen ziek”, aldus de onderzoekers.

Het onderzoeksresultaat verbaast me niets. Als je geestelijke gezondheid je lief is, doe je er verstandig aan niet al te intensief de kranten en andere nieuwsmedia te volgen. Je wordt er niet alleen maar niet vrolijk van, het is bovendien slecht voor je gezondheid. Om niet geheel wereldvreemd te worden is ‘koppensnellen’ (=snel de krantenkoppen lezen) meer dan genoeg. Te meer daar het meeste nieuws dat we tot ons nemen, ons nauwelijks aangaat en we er ook geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Kortom: niemand is er bij gebaat het leed van de hele wereld op de nek te nemen.

Bovengenoemd onderzoek betrof uitsluitend het effect van slecht nieuws. Wat in mijn ogen véél interessanter is, is het effect dat goed nieuws op mensen heeft. Ik ga ervan uit dat dit minstens zo groot is, maar dan uitslaand naar de positieve kant. Als een slecht bericht ziekmakend is, dan moet een goed bericht gezondmakend zijn. Dat is niet alleen logisch, het is ook wat de Bijbel leert.

…. een goede tijding verkwikt het gebeente.
Spreuken 15:30

Het werk van Goedbericht.nl beoogt niet slechts te informeren over wat “er staat geschreven”. Het gaat beslist niet alleen om inzicht maar ook en vooral om uitzicht. Uitzicht dat rust, vrede, hoop en blijdschap produceert! Overvloedig zelfs! Het Goede Bericht “verkwikt het gebeente” en levert een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid van een ieder die er oor voor heeft.

P.S.
Net nadat ik deze weblog had geschreven, kwam ik er achter dat het vandaag op de Joodse kalender 17 Nisan is (nee, dit is geen 1 april-grap). Het is de datum dat Jezus Christus, de Zoon van David, bijna 2000 jaar geleden opstond uit de doden als garantie dat het Leven dat Hij aan het licht bracht, uiteindelijk het ganse mensdom ten deel zal vallen! Over “goede tijding” gesproken…

Delen: