GoedBericht.nl logo
English Blog

waar is jullie geluk?

08-11-2012 - Geplaatst door Andre Piet

In nogal wat vertalingen wordt de tekst afwijkend weergegeven, maar dit is de vraag die Paulus aan de Galaten voorlegde:

Waar dan is jullie geluk?
Galaten 4:15 (zie interlineair)

een fatale switch

Enkele jaren tevoren had Paulus in de streken van Galatië het Evangelie van genade verkondigd (1;6; 4:13). Ze hadden hem als een bode van God, ja als Christus Jezus zelf ontvangen (4:14). Maar daar was verandering in gekomen sinds daar predikers optraden, die hen wilden judaïseren, d.w.z. Joods wilden maken (Gal.2:14). Zij promootten het onder de wet leven (4:21) zoals b.v. de besnijdenis (6:12) en het bijhouden van dagen, maanden, gelegenheden en jaren (4:10). De apostel is buitengewoon scherp naar degenen die met zo’n boodschap het Evangelie van Christus verdraaiden (1:7,8). Verbijsterd vraagt hij zich af wie hen had betoverd (3:1). De Galaten hadden de Geest ontvangen zonder “werken der wet”, puur door het horen van geloof, d.w.z. een woord van belofte (3:2). Zoals ooit Abraham in Gods belofte geloofde (3:6-9), eeuwen voordat de wet werd gegeven (3:17). Hoe dwaas daarom in Paulus’ ogen, dat deze Galaten die eerst enthousiast in-Geest waren begonnen, nu in-vlees wilden afronden (3:3).

geluk versus wet

Het is tegen deze achtergrond dat Paulus de Galaten de spiegel voorhoudt: waar is jullie geluk gebleven? Ze waren ooit zó gelukkig met het Evangelie. Logisch, want Evangelie betekent: Goed Bericht. Wat zou een écht Goed Bericht anders doen dan blij en gelukkig maken? Het Goede Bericht dat zij hadden gehoord sprak van genade. Genade tegenover werken want “… anders is de genade geen genade meer” (Rom.11:6). In het Evangelie van genade gaat het louter om wat GOD heeft gedaan, om wat GOD doet en om wat GOD nog zal doen. Zo’n woord van genade maakt gelukkig omdat de prestaties van een mens daarin geen enkele rol spelen. Zijn die er wel dan worden we er niet meer om en zijn die er niet, dan worden we er niet minder om. Alleen zo’n boodschap vormt een stabiele ondergrond voor geluk. Door de prediking van wet was dit geluk echter bij de Galaten verdwenen. En zo gaat het altijd. Genade maakt blij, terwijl wet frustreert. Wet bepaalt een mens bij zijn falen terwijl genade ons het hoofd omhoog richt. Hoe belangrijk alleen daarom al, om bij het Evangelie van GODS GENADE te blijven en geen millimeter daarvan af te wijken.

Reageer op Facebook

Delen: