GoedBericht.nl logo
English Blog

toch strijden?

07-11-2012 - Geplaatst door Andre Piet

In de vorige blog wees ik er op dat in Kolosse 3 vers 5 in het origineel niet gesproken wordt van ‘doden’ (doodmaken) maar van ‘versterven’. We strijden niet tegen hoererij, onreinheid, enz. maar negeren het. Door te bedenken “de dingen die boven zijn”, versterven “de dingen die op aarde zijn”.

Een kritische lezer merkte op dat in Romeinen 8 vers 13 echter wél sprake is van doden (doodmaken). Het is zeer de moeite waard om dat vers eens nader te bezien, ook in de context waarin het staat.

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
(NBG)

de praktijken van het lichaam

Het woord “werkingen” in Rom.8:13 is ‘praxis’. We herkennen daarin direct ons woord ‘praktijk’ (zie ook Kol.3:9). Paulus heeft het over “de praktijken van het lichaam”. In Galaten 5:19 spreekt hij over “de werken van het vlees”. Het lijkt misschien dat Paulus met zulke uitdrukkingen het lichaam of het vlees veracht, maar dat is een misverstand. Ook voor Paulus is het normaal om van het eigen lichaam te houden. Hij schrijft elders: “… niemand haat ooit zijn eigen vlees” (Ef. 5:29). Het punt is alleen dat het lichaam (of het vlees) leiding nodig heeft. Zonder controle wordt het lichaam een ongeleid projectiel met als bedroevend resultaat “: de werken van het vlees”:

… hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke…
Galaten 5:19-21

dóór de Geest?

De weergave “door de Geest” in Romeinen 8:13 wekt helaas een verkeerde indruk. Alsof de Geest ons gereedschap zou zijn waardoor wij “de praktijken van het lichaam” te lijf gaan. Zowel ‘door’ als ‘de’, zijn toevoegingen. Het woord ‘Geest’ staat in een (3-de)  naamval dat duidt op Geest als sfeer of plaats. Veel beter is daarom de weergave:

… indien gij in-Geest de praktijken van het lichaam doodt, zult gij leven.

De Geest is niet het instrument waardoor wij de praktijken van het lichaam doden. De Geest is de omgeving waarin dit plaatsvindt. Als ik in het water spring dan maak ik mijn broek nat. Om dat laatste te doen hoef ik niets te verrichten want het is eigen aan het in het water springen. Zo is het ook met het doden van de praktijken van het lichaam. Dat doen wij niet door de Geest maar het vindt plaats in-Geest. Maar wat is dat?

gezindheid

“In-Geest” is een gezindheid (innerlijke gerichtheid) waarin men leeft. Zoals Paulus een paar verzen eerder schreef:

Want de gezindheid van het vlees is dood, maar de gezindheid van de Geest LEVEN en vrede.
Rom.8:6

Het is daarom de Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt.

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
Romeinen 8:11

Zoals zo dikwijls is Geest ook hier synoniem met leven (“de Geest is leven”; 8:10). Hier is dat het leven van de weggerolde steen. Het is de boodschap van het Leven dat sterker is dan de dood. Dat trotseert alles en geeft vreugde, kracht en vrede! En deze (gezindheid van de) Geest is dodelijk voor “de praktijken van het lichaam”.

Reageer op Facebook

Delen: