GoedBericht.nl logo
English Blog

vurig debat?

09-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

debat nieuw impuls?
Het Nederlands Dagblad kondigde vandaag (9 sept.) de voorgenomen publicatie aan van een tweetal boeken over ‘de hel’. Beide boeken werden eerder dit jaar in de VS gepubliceerd. Het ene boek is van Rob Bell onder de titel ‘Love Wins’, waarin wordt geopperd dat Gods liefde elk mens zal winnen en er geen eeuwige (lees: eindeloze) hellestraf zal zijn. Als reactie daarop schreef Mark Galli ‘God Wins’, waarin hij de orthodoxe standpunten over o.a. de eeuwige hellestraf daar tegenover plaatst. In de Engelstalige wereld heeft Rob Bell’s boek nogal wat stof doen opwaaien, en uitgevers als Kok in Kampen en de Vuurbaak mikken er op dat deze boeken ook in Nederland hun weg zullen vinden en het debat een nieuw impuls zal krijgen.

verlegenheid troef
Hoofdredacteur Koert van Bekkum vergelijkt in het Nederlands Dagblad (9 sept.) de beide standpunten onder de titel ‘zonder oordeel geen gerechtigheid’. Hij  brengt bedenkingen naar voren tegen de inhoud van Rob Bell’s boek, maar de schroom om een duidelijk standpunt neer te zetten is overal voelbaar. Deze beduchtheid is tekenend voor het huidig klimaat in christelijk Nederland. Begin dit jaar publiceerde prof.dr.W.J. Ouweneel een boek (‘vijf nijlpaarden in het kippenhok’) waarin hij vooral verdraagzaamheid predikt waar het gaat over kwesties als hel en alverzoening. Van de duidelijke taal die hij ooit bezigde  (…”één van de ernstigste, meest subtiele en moeilijkst te ontrafelen onbijbelse leringen …”) is weinig meer over. Dat geldt ook voor de EO, waarbinnen men tegenwoordig ruimte biedt aan discussies over de hel, zolang men maar niet zegt dat de kern van Evangelie in het geding is. Respect voor meerdere standpunten, is nu het adagium. Een opmerkelijke verschuiving die haar oorzaak vindt in een algehele verlegenheid binnen de orthodoxie. Men durft niet meer te zeggen: zó is het! Men staat met de mond vol tanden bij de indringende vragen die Rob Bell in zijn boek formuleert. En dan past kennelijk de strategie: if you can’t beat themjoin them. Maar over welk samengaan hebben we het dan? Voor wie immers werkelijk gelooft in een hel, is iedere ontkenning daarvan, levensgevaarlijk bedrog. De huidige tolerantie m.b.t. de leer van de hel, legt onmiskenbaar bloot dat men er niet écht (meer) in gelooft. Daarom voorspel ik dat een fel debat in christelijk Nederland zal uitblijven. Bijna niemand lijkt er de vingers aan te durven branden.

ronduit!
Wie, zoals op GoedBericht, ronduit durft te stellen dat het concept van de hel volstrekt onschriftuurlijk is en een demonisch verzinsel, plaatst zich natuurlijk buiten de keurige discussie. Het zij zo. Ik kán er nu eenmaal niet onderuit dat GOD door het bloed van het kruis het AL met Zich verzoent en dat dit “de hoop van het Evangelie” is (Kol.1:20-23)! Zonder die hoop geen Evangelie.

Delen: