GoedBericht.nl logo
English Blog

Jona – duif

08-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Jona is een type van Christus. Dat moet duidelijk zijn, want het was Jezus zelf die plechtig verklaarde dat

“… gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”
Mat.12:40

Opmerkelijk trouwens dat men slechts zelden gelooft dat Jezus werkelijk “drie nachten” in het graf heeft gelegen…

Jona als type van Israël
Dat Jona ook een type van Israël is, is veel minder bekend, maar toch onmiskenbaar. Want zoals Jona door ongehoorzaamheid in de zee ten onderging, zo is het ook gegaan met Israël. In de eerste eeuw van onze jaartelling verdween Israël als natie in de volkenzee. Maar niet voorgoed. Op de derde dag zal Israël als uit de doden opstaan om alsnog haar missie te vervullen, zoals de profeet Hosea dat heeft voorzegd (6:1-3). Waarbij “de derde dag” een cryptische verwijzing is naar het derde millennium. Immers, “voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2Petr.3:8). Petrus benadrukt dat dit ene (chronologische) gegeven i.v.m. de terugkeer van Jezus Christus, ons niet zou ontgaan. Het is een belangwekkende aanwijzing die ons in staat stelt op te merken hoe laat het is op Gods klok (zie studiedag 9/11).

boodschapper
De naam Jona betekent ‘duif’. Het is de vogel bij uitstek dat als embleem dient voor het overbrengen van een boodschap. Dat komt omdat duiven over een fenomenaal oriëntatievermogen beschikken, dat wetenschappers tot op vandaag voor raadsels stelt. Met gemak overbruggen duiven honderden kilometers en navigeren feilloos naar huis. Gewoonlijk stelt men dat de duif de vrede symboliseert. Dat is, denk ik, niet onwaar, maar het is beslist niet de primaire betekenis. Het was een duif met een olijftak in de snavel, die de boodschap van nieuw leven aan Noach bracht. Een wereld die ten ondergegaan was in het water (denk weer aan Jona!) bracht niettemin leven voort. Dat is de boodschap! Dezelfde boodschap die later door de duif werd gebracht nadat ook Jezus ten onder gegaan was in het water en daaruit opstond (Mat.3:16). Deze duif was een manifestatie van de heilige Geest, lezen we, d.w.z. Jezus stond op uit het water(graf) en ontving tegelijkertijd de Geest. Waarbij “geest ontvangen” synoniem is met leven ontvangen, zoals omgekeerd “de geest geven” synoniem is met sterven.
De duif (>Jona) boodschapt nieuw leven. Leven na én uit het watergraf!

Delen: