GoedBericht.nl logo
English Blog

wanneer begint de dag des Heren?

13-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Er zijn meerdere goede antwoorden mogelijk op de bovenstaande vraag. Wanneer begint de dag… voor wie? Zoals in Amerika dezelfde dag minstens acht uur later aanvangt dan in Europa, zo vangt “de dag des Heren” voor Israël later aan dan voor de ekklesia, het lichaam van Christus. Vandaag beperk ik me tot Israël.

De profeet Joël beschrijft dat de dag des HEREN zal aanvangen na bijzondere tekenen aan de zon en de maan.

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, VOORDAT de grote en geduchte dag des HEREN komt.
Joël 2:31

De tekenen aan zon en maan, waarover hier gesproken wordt, vinden we op vele andere plaatsen in de profetie. Zie o.a. Jes.24:23; Openb.6:12. Deze tekenen markeren de verschijning van “de Zoon des Mensen” (de Ben Adam) aan Israël, na de grote verdrukking in het land. Jezus spreekt daarover in zijn tweede Bergrede.

29 Terstond NA DE VERDRUKKING van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En DAN zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.  31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
Matteus 24

Voor Israël vangt de dag des Heren aan NA de verdrukking en NA de zons- en maansverduistering en andere ontzagwekkende tekenen aan de hemel. Het is bij die gelegenheid dat de Messias zal verschijnen aan “de stammen van het land” en het uitverkoren volk van alle uithoeken der aarde, zal  terugbrengen naar het beloofde land. Dat is het begin van de dag des Heren voor Israël.

Voor de tegenwoordige ekklesia echter, zal “de dag” eerder aanvangen. Daarover een volgende keer.

Delen: