GoedBericht.nl logo
English Blog

volijverig in goede werken

19-01-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

VRAAG:
Wat bedoelt Paulus in Tit. 2:14 met “volijverig in goede werken”? Hoe kunnen we volijverig zijn, als het God Zelf is die deze werken tevoren al heeft bereid en in ons uitwerkt (Ef.2:10)?

ANTWOORD:
De begrippen “goede werken” (Ef.2:10)  of “voortreffelijke werken” (Tit.2:14)  komen we met regelmaat door heel het NT tegen. Waarbij met name bij Paulus het begrip “werken” nogal beladen is. Zo legt hij in Romeinen 4:4,5 “werken” uit, als verdienen: iets doen met het oog op beloning. Het staat in contrast tot “geloven”: Abraham geloofde Gods onvoorwaardelijke belofte en om die reden rekende God hem tot een rechtvaardige. Er viel niets te verdienen want God beloofde om niet!
In Rom.9:32 schrijft Paulus over Israël dat ze gestruikeld is over de Steen des aanstoots (=de opgestane Messias) omdat ze niet uitging van geloof maar van werken. D.w.z. de Tenach was voor hen een opdracht om te doen i.p.v. een belofte die men zou geloven. En nog even verderop schrijft hij:

Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
-Rom.11:6-

Kan tegen zo’n achtergrond nog iets positiefs gezegd worden over werken? Jazeker, maar dan gaat het niet meer om ons werk, maar om “het werk des Heren“. Zoals Paulus daarover schrijft aan het slot van 1Korinthe 15:

57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning GEEFT door onze Here Jezus Christus. 58 Daarom, mijn geliefde broeders, wordt standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in HET WERK DES HEREN, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

God is Degene die de overwinning geeft in onze Here Jezus Christus. Daar past slechts één ding: Hem danken! En in die positie zouden we onwankelbaar blijven staan met als resultaat dat de Heer zijn werk overvloedig door ons kan doen. En die arbeid is nooit tevergeefs.

“Volijverig in goede werken” betekent: elke stap die we zetten, God danken om wat Hij geeft en doet! Dat is wandelen in goede werken die God tevoren bereidt (Ef.2:10). Of zoals Paulus schrijft in Kol.3:17:

En AL wat gij doet met woord of WERK, doet het ALLES in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, DANKENDE door Hem!

Reageren op Facebook

Delen: