GoedBericht.nl logo
English Blog

wat zijn Grieken?

16-01-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images.12

Joden en Grieken

In het NT is vaak (25x) sprake van Grieken. Grieken zijn uiteraard mensen die horen bij Griekenland. In eerste instantie denkt men dan aan inwoners van Griekenland maar in het NT staat een andere betekenis op de voorgrond. De term Grieken wordt gewoonlijk gebruikt als tegenstelling van Joden. Een paar voorbeelden uit de eerste Korinthe-brief:

Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid,
-1Kor.1:22-

… maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.
-1Kor.1:24-

Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot;
-1Kor.10:32-

… want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken…
-1Kor.12:13-

Korinthiërs zijn inwoners van Griekenland. Maar Paulus onderscheidt de Joden onder hen, consequent van de Grieken. Dat betekent dat hij met de term Grieken doelt op mensen die niet-Joods leefden.

de Griekse verstrooiing

De eerste keer dat het NT melding maakt van Grieken is in Johannes 7:35 en de wijze waarop dit gebeurd is veelzeggend.

De Joden dan zeiden tot elkander: Waar zal deze heengaan, dat wij Hem niet zullen kunnen vinden? Hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan en de Grieken te leren?

“De Griekse verstrooiing” is letterlijk: de diaspora van de Grieken. Merkwaardige term! Elders duidt ‘diaspora’ op de twaalf stammen die zich in het buitenland bevinden (Jak.1:1; 1Petr.1:1). Maar waarom wordt hier dan gesproken over “de diaspora van de Grieken”? Antwoord: de Grieken hier zijn Joden die Grieks leefden en in onze termen geassimileerd waren.

een Griek in de tempel…

Wanneer we inzien dat Grieken mensen betreft die niet-Joods leefden, gaan we ook beter begrijpen waarin de ergernis van Paulus’ prediking was gelegen. In zijn prediking was een Joodse of Griekse leefwijze om het even. Voor de Joden een volkomen onacceptabele boodschap. Illustratief is de aanleiding tot Paulus’ gevangenneming in Jeruzalem. Hij werd ervan beschuldigd een Griek in de tempel te hebben gebracht (Hand.21:28). Dat is opmerkelijk want Trofimus was helemaal geen inwoner van Griekenland, hij kwam uit Efeze (Hand.21:29). Hij wordt een Griek genoemd omdat hij Grieks, d.w.z. niet-Joods leefde. De beschuldiging van de Joden bleek onterecht maar ze maakt wel duidelijk waarom Paulus’ boodschap voor hen een struikelblok vormde. Paulus had inderdaad geen Griek  in de tempel gebracht maar onderwees wel degelijk dat Grieken net zo goed toegang hebben tot de Vader en mede een geestelijke tempel vormen. Niet in een tweederangs-positie maar als medeburgers der heiligen en huisgenoten van God (Ef.2:17-22)!

Reageer op Facebook

Delen: