GoedBericht.nl logo
English Blog

contacten in Weert

20-01-2013 - Geplaatst door Andre Piet
images21

Frans en Lonnie Beerens

De gelegenheid deed zich voor om samen met mijn vrouw Petra eindelijk eens, wat wij noemen ‘de kring in Weert’ te bezoeken. We hadden overnacht in Eindhoven en waren vanwege het winterse weer genoodzaakt, van daaruit langzaamaan naar het Limburgse Weert te rijden. Daar werden we allerhartelijkst ontvangen ten huize van Frans en Lonnie Beerens, die al vele jaren aan huis een ekklesia onderdak bieden. Frans is inmiddels enkele jaren gepensioneerd en van jongsaf aan een zoeker. Zoals vrijwel iedereen in de kring, heeft ook hij een Rooms-Katholieke achtergrond maar liep tegen een muur van onbegrip en vond daar alles behalve de antwoorden waarnaar hij zozeer op zoek was. Na allerlei omzwervingen in diverse kerken en sekten (o.a. de Worldwide Church of God) die hen vermoeiden en frustreerden met wetten en lasten (lees hier maar), vonden ze uiteindelijk rust en vreugde in de genade van God. En rond die boodschap komen ze (zonder lidmaatschap en in alle vrijheid) een aantal keren per maand bij elkaar. Met als criterium: wat zegt de Schrift? en wat onderwijst Paulus als “leermeester der natien”? Enkele jaren geleden kwamen Frans en de zijnen in contact met GoedBericht.nl en al gauw bleek dat we op dezelfde golflengte zaten. En zo ontstonden de contacten. De kring in Weert houdt er een bescheiden website op na, die Frans zelf bijhoudt. Daar krijgt u ook een indruk hoe hun huiselijke bijeenkomsten inhoud en vorm gegeven wordt.

Vandaag was ik in deze kring de gastspreker en dat was (mij althans) een waar genoegen!  Van de studie heb ik een mp3-opname gemaakt waarvan ik even geaarzeld heb om deze op de website te plaatsen. Er vinden namelijk nogal wat interrupties plaats en de sfeer is soms hilarisch en er wordt veel gelachen. Het deel waarin enkele voorbeelden van leed passeerden (ongeveer vanaf de 35-ste minuut) heb ik er tussenuit geknipt omdat dit wellicht te persoonlijk is om op internet vrij te geven. Toch heb ik besloten (ondanks genoemd voorbehoud) de opname op de site te plaatsen. De studie gaat over Titus 2:11-15 waar Paulus schrijft over de genade Gods die reddend is verschenen aan alle mensen en die opvoedt en volijverig maakt in goede werken. Wat dat betekent, dat hoort u in deze levendige bespreking. Vlak voorafgaand aan de studie werd een Engelstalige video getoond met een prachtig lied dat als refrein had “it’s all done!” Ik vermeld dat even, zodat u beter begrijpt waarom de studie begint met enkele Engelse frasen…

Beluister MP3

Reageer op Facebook.

Delen: