GoedBericht.nl logo
English Blog

vier melaatsen

11-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

vier melaatsen vernemen als eersten het goede bericht

Toen zeiden zij tot elkander: Wij doen niet goed; deze dag is een dag van blijde boodschap, en wij houden ons stil.
2Koningen 7:9

het verhaal
Bovenstaand vers is ontleend aan een geschiedenis dat zich afspeelt in de dagen de profeet Elisa. De stad Samaria was belegerd door vijandige Arameeërs waardoor de stad in grote hongersnood terecht kwam. Er waren vier  melaatsen die buiten de poort vertoefden en zich realiseerden dat ze zeker, evenals hun stadgenoten, zouden sterven van de honger. Ze besloten daarom het risico te nemen over te lopen naar de legerkampen van de Arameeërs. Mogelijk dat die hen in leven zouden houden. Toen ze in de avond  daar naar toe gingen, bemerkten ze dat daar helemaal niemand was en al de manschappen kennelijk in grote haast gevlucht waren. Met achterlating van tenten, paarden, kleding, goud, zilver, eten en drinken, etc. De vier melaatsen doen zich te goed aan het voedsel en het drinken en namen ieder veel kostbaars voor zich. Tot het plotseling tot hen doordrong, dat het niet goed was wat ze deden. Ze hielden het goede nieuws stil, terwijl de inwoners van de stad omkwamen van de honger! Moest niet iedereen weten, dat het vijandige leger op de vlucht was geslagen? Konden ze het zich permiteren al die rijkdommen voor zich te houden en niet met de anderen te delen?

de boodschap
Mensen die GOD vandaag roept, worden als ‘melaatsen’ beschouwd. Ze horen er in de wereld niet bij, en zijn daar ook niet in tel (vergl. Hebr.13:13). Maar in GODS oog zijn het eerstelingen! Terwijl de stad in volstrekte onwetendheid verkeerde, wisten zij al van de overwinning die God had bewerkstelligd. Zij kenden de overvloed, terwijl anderen nog dreigden om te komen van de honger. Is dat geen prachtige uitbeelding van de gelovigen in onze tijd? Zij hebben weet van de overwinning die reeds behaald is. Zij kennen de ongelimiteerde rijkdommen die GOD om niet geeft. Maar hoe is het te verdedigen om zulk geweldig nieuws voor zich houden? Hoe kan men met het rechtvaardigen, zulke vreugde niet met anderen te delen? Het is waar, evenals bij de melaatsen zal het op ongeloof stuiten in het koninklijk paleis (2Kon.7:12). Het Evangelie is nu eenmaal een aanstoot voor de Jood (de godsdienstige wereld) en voor de overigen een dwaasheid. Het maakt je niet populair. Maar het blijft een goed bericht! En dáárom vertellen we het.

23 … wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.
1Korinthe 1 

 

Delen: