GoedBericht.nl logo
English Blog

alles heeft cohesie in Hem

13-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

… en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem…
Kol.1:17

Paulus spreekt in deze verzen over de Zoon als het “beeld van God, de Ongeziene”. Als beeld (ikoon) bestond de Zoon reeds vóór de schepping. In Genesis 1 lezen we hoe hemel en aarde en alles wat daarin is, gecreëerd worden, maar het IKOON waarin God de mens maakte (Gen.1:26), was er reeds.

“Alle dingen hebben hun bestaan in Hem”. Het woord ‘bestaan’ in het Grieks (sunistao) is letterlijk ‘samen-staan’ en de Concordant Version geeft dit weer met: cohesie. Alle dingen staan in onderling verband met elkaar  “in Hem”. Welk facet van de schepping we ook bestuderen, altijd zien we het beeld van God, de Zoon geprojecteerd. Of het nu licht is of water, de zon of de sterren, het getuigt van “het licht der wereld”, “het water des levens”, “de zon der gerechtigheid” en de “blinkende morgenster”. En of we nu een wijnstok zien of een graankorrel, honing of een bij, een rots of de blauwe hemel, een eik of een palm, een lam of een leeuw, het toont alles het IKOON van de Schepper.

De Zoon van God werd geboren “in de volheid des tijds” maar als beeld was Hij reeds “van den beginne”!

 

Delen: