GoedBericht.nl logo
English Blog

verzonnen bewijsmateriaal…

12-07-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Frank Ouweneel (een jongere broer van de bekende  hoogleraar) trekt volle zalen in evangelisch Nederland met zijn eindtijd-studies. Jaarlijks komt hij met een nieuwe versie waarin hij terugblikt op het achterliggende jaar. Altijd met het oogmerk de luisteraar te confronteren met ‘het evangelie’ (?): een keuze voor hemel of hel (zoals in onderstaand geluidsfragment):

[powerpress url=”http://goedbericht.nl/audio/2012/frank_ouweneel_hel.mp3″]

Frank Ouweneel lardeert zijn presentaties met tal van gegevens die voor het publiek onbekend zijn en zegt daarover:

Ten behoeve van de samenstelling van mijn Eindtijd-Bijbelstudies lees en bestudeer ik gedetailleerd meer dan 100 internationale kranten en tijdschriften. Vooral de buitenlandse wetenschappelijke uitgaven vermelden ‘het echte nieuws’. Feiten worden door mij pas vermeld als drie kranten/tijdschriften ten aanzien van een bepaald onderwerp onafhankelijk van elkaar nagenoeg identieke informatie verstrekken.

Dit alles vanwege (en ik citeer weer):

… mijn konsekwente voornemen nooit te accepteren dat mijn toehoorders mij op enigerlei wijze als leugenaar of misleider bestempelen.

Dat klinkt natuurlijk indrukwekkend. Een tweetal mannen echter die Ouweneels DVD hadden bekeken, waren sceptisch. Zij gingen de bronnen die Frank Ouweneel opvoert uitgebreid checken. Het Nederlands Dagblad meldt:

Van den Esker en Wagenaar komen tot de conclusie dat de werkelijkheid anders is dan de Bijbelleraar zegt. De ‘feiten’ zijn niet waar, gebeurtenissen hebben niet of anders plaatsgevonden en de tientallen bronnen die Ouweneel opvoert, blijken niet te kloppen. Het grootste deel van de kranten en tijdschriften bestaat zelfs niet eens. En als een bron wel te vinden is, blijkt Ouweneel zich te baseren op een inhoudsopgave of artikelen die niets met het onderwerp te maken hebben.

Zou Frank Ouweneels claim kloppen, dan is het aan hem om alle kritiek die nu in de media klinkt, te weerleggen. Wat let hem om op zijn website een scan te publiceren van de bronnen waarover hij zegt te beschikken? Ondanks herhaalde verzoeken laat hij dit echter na en accepteert het dus kennelijk wél dat zijn toehoorders hem “als leugenaar of misleider bestempelen”. Hoe ontluisterend is het dan, nu hijzelf overduidelijk in gebreke blijkt, juist het onderzoek van zijn critici afdoet “als een aanval van de satan”!

Let wel: het rapport (zie ook deze video) laat zich niet uit over de Schriftuitleg of de eindtijd-visie van Ouweneel. Die zijn hier niet in het geding. De onderzoekers hebben zich enkel toegelegd op het checken van de bronnen die Ouweneel zegt te hebben geraadpleegd. Hij blijkt daarin op grote schaal gefraudeerd te hebben. Dat is triest. Maar is het ook niet triest als voorgangers nu vervolgens roepen dat christelijke media hierover niet in de openbaarheid mogen treden om wille van “het getuigenis naar buiten toe”? Iemand die bewijsmateriaal verzint is een oplichter. Wie dat openlijk doet, dient openlijk aan de kaak te worden gesteld. Zo simpel is dat.

Reageer op Facebook

Delen: