GoedBericht.nl logo
English Blog

danken omdat we blij zijn?

13-07-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Soms of wellicht vaak zijn er omstandigheden in het leven die ons deprimeren. Iedereen zal dat, vroeg of laat een keer ondervinden. De vraag dringt zich dan op hoe we in zulke omstandigheden tóch kunnen danken, zoals Paulus daarover schrijft (Ef.5:20; 1Thes.5:18)? Danken kun je  toch alleen voor zaken waar je blij mee bent? Hoe logisch dit ook schijnt, het is een grote denkfout! We danken niet omdat we ergens blij mee zijn. Het is omgekeerd: we worden blij omdat we er voor danken! Door te “danken in alles”  worden we bepaald bij het feit dat GOD de controle over alles heeft. De moeilijkheden en de strijd die we ondervinden zijn niet tegen ons, zoals dat misschien lijkt. Dat is onmogelijk, want “als GOD vóór ons is, wie of wat kan dan tegen ons zijn?” (Rom.8:31). Geef GOD de eer die Hem als PLAATSER van alles toekomt en dank Hem! Zo (en niet anders) wordt ons hart en denken verlicht (Rom.1:21), zodat we gaan stralen!

Delen: