GoedBericht.nl logo
English Blog

verzoening door voldoening?

26-02-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

Waarom moest Jezus Christus sterven? Hieronder een paar antwoorden.

Christus moest sterven…

  • … omdat Gods gerechtigheid genoegdoening eiste.
  • … om Gods straf op onze zonden te dragen.
  • … om de schuld van de mens aan God te betalen.
  • … zodat God de mens kan vergeven.

Dit zijn enkele traditioneel bekende antwoorden en ook de doorsnee kerkganger is ermee vertrouwd. Het basis-idee is telkens dat Jezus’ sterven een genoegdoening aan God was. ‘Verzoening door voldoening’ noemt men het. Ook wel de satisfactieleer genoemd. Het is een voorstelling met oude papieren, vooral uitgewerkt door de Middeleeuwse monnik Anselmus van Canterbury maar ook door Johannes Calvijn en vele anderen.

Toch durf ik gerust te stellen dat deze voorstelling niet naar de Schrift is. Sterker, ze maakt een karikatuur van zowel God als van het kruis van Golgotha. Op Golgotha ontving God geen genoegdoening maar werd Hem het gruwelijkste onrecht aangedaan. De moord op zijn Zoon. Nergens lezen we in de Schrift dat Jezus in zijn lijden Gods straf of toorn droeg. Jezus droeg de zonden (1Petr.2:24), dat is waar, d.w.z. Hij verdroeg al het onrecht dat Hem werd aangedaan. Hij droeg de straf, jazeker, de doodstraf namelijk die mensen Hem oplegde (Jes.53:5) en niet omdat Hij “van God geslagen en verdrukt was” (Jes.53:4).

Waarom gaf God zijn Zoon over om te worden gekruisigd (Rom.8:32)? Het Bijbelse antwoord luidt: tot verzoening. Verzoening vindt immers plaats “door de dood van zijn Zoon” (Rom.5:10) en “door het bloed van het kruis” (Kol.1:20). Maar hoezo: tot verzoening? Ook hier heeft de dogmatiek een draai van 180 graden aan de waarheid gegeven. Men zegt: God is verzoend door de dood van zijn Zoon. Maar het omgekeerde is waar: “God was in Christus de wereld met Zich verzoenende” (2Kor.5:19). Leest u het goed? God verzoende Zich niet met de wereld. Hij is namelijk nooit een vijand van haar geweest! God verzoent een vijandige wereld met Zich. Hoe? Door via zijn vermoorde Zoon alle mensen levend te maken (1Kor.15:22). God geeft aan allen leven via degene die zij hebben gedood!

God bewees zijn onvoorwaardelijke liefde voor deze wereld op Golgotha. Zelfs als de wereld Gods Zoon aan het hout spijkert verandert dit niets aan zijn liefde. Tegen zo’n liefde is geen vijandschap opgewassen. Zoals ooit Jozef door zijn broers in de put was geworpen en door hen was verkocht als slaaf. Maar toen de broers jaren later in hongersnood bij hem kwamen, verweet hij hen niets maar gaf hij hen royaal brood mee. Zo won hij hun hart. Dat is verzoening. Jozef gaf ‘leven’ aan zijn ‘moordenaars’.

De Schrift leert geen ‘verzoening door voldoening’. God verzoent de wereld juist door het grootste onrecht dat Hem is aangedaan.

Reageer op Facebook

Delen: