GoedBericht.nl logo
English Blog

verzoenen = veranderen

23-06-2011 - Geplaatst door Andre Piet

De afgelopen week heb ik weer eens een tamelijk uitvoerige discussie op internet gevoerd over het onderwerp Alverzoening. Wat me daarbij telkens weer opvalt is dat zowel tegen-als voorstanders vaak geen idee hebben wat dat is. De meeste mensen denken bij dit woord: iedereen wordt uiteindelijk gered. En hoewel het waar is dat de Schrift leert dat God wil dat alle mensen gered worden en ook dat God de Redder is van alle mensen – dat is géén Alverzoening (1).

Verzoenen (Grieks: katallasso) heeft het woord ‘veranderen’ in zich. Vijanden die zich verzoenen, veranderen van vijanden in vrienden. Als Kolosse 1:20 leert dat God alles, op aarde zowel als in de hemel, met Zich zal verzoenen, dan betekent dat dat Hij alle vijandige en vervreemde harten zal veranderen. Het zijn steevast christenen die dit niet begrijpen (gebrainwashed als ze zijn door orthodoxe theologie) en tegenwerpen: maar dan moeten ze wel geloven of zich bekeren. Een kanjer van een pleonasme want verzoenen betekent juist dat harten worden veranderd, waarbij ongeloof plaats maakt voor geloof. Zoals God aan Israël belooft: “IK zal hun afkerigheid genezen” (2), zo belooft Hij  elk afkerig schepsel  te genezen. GOD opent harten (3). GOD doet vijandschap smelten door de vurige kolen van “het bloed van het kruis” (4).  “Het bloed van het kruis” demonstreert: al slaan jullie Mijn Zoon aan het kruis – MIJN LIEFDE WINT! Zelfs (van) de grootste zondaar en vijand.
Vraag ’t maar aan Paulus (5)…

—————————————————————-

Schriftverwijzingen
(1) 1Tim.2:4; 4:10
(2) Hosea 14:4
(3) Hand.16:14
(4) Rom.12:20
(5) 1Tim.1:15,16

Delen: