GoedBericht.nl logo
English Blog

laat u verzoenen?

24-06-2011 - Geplaatst door Andre Piet

In mijn vorige blog liet ik zien dat verzoenen in de Bijbel betekent: vijandschap in vriendschap veranderen. Nu wil ik inzoomen op het feit dat een mens verzoend wordt. GOD brengt de verandering tot stand en de mens is daarin passief. Hieronder een selectie van drie Schriftplaatsen die dit duidelijk maken:

… toen wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van Zijn Zoon…
Rom5:10

… alles is uit GOD Die door Christus ons met Zichzelf verzoent…
2Kor.5:18

eertijds vervreemd en vijandig gezind … heeft Hij thans weder verzoend.
Kol.1:21

Overal waar Paulus ‘verzoenen’ (Gr. katallasso) ter sprake brengt, is het uitsluitend GOD die handelt en de mens ondergáát dit. Zonder uitzondering.

laat u verzoenen?
Maar lezen we in 2Kor.5:20 niet de oproep dat de mens zich moet laten verzoenen? Inderdaad, veel Nederlandse bijbelvertalingen lezen in dat vers “laat u met God verzoenen”. Maar geheel ten onrechte omdat in de grondtekst het woord voor ‘laten’ ontbreekt. De correcte weergave (*) van wat Paulus in 2Kor.5:20 aan gelovigen (!) schrijft is: “weest verzoend”, d.w.z. besef en beleef dat je verzoend bent!

“Laat u met God verzoenen” suggereert dat een mens dit eventueel ook zou kunnen tegenhouden. Alsof vijandschap een obstakel zou zijn om verzoend te worden. Het is omgekeerd: vijandschap is een voorwaarde om verzoend te worden! Zonder vijandschap geen verzoening. De boodschap luidt:

… ALLES is uit GOD Die door Christus ons met Zich verzoent…
2Kor.5:18

Lees goed wat hier staat. Niet:  God verzoent Zich met ons – want God is nimmer een vijand geweest. Ook niet: wij verzoenen ons met God – want verzoenen is geheel Zijn werk. God verzoent ons met Zich, immers, “alles is uit GOD”.

GOD verzoent! Niet misschien of op voorwaarde dat… Zulke ‘christelijke’ mitsen en maaren zijn een regelrechte ontkenning van het eenvoudige “woord der verzoening” dat aan Paulus als ambassadeur was toevertrouwd.
Geen vijandschap zo groot of Zijn liefde is altijd groter!

———————————————-

* Vergl. Eng. vertalingen als KJV, YLT, etc. die weergeven: “be ye reconciled” of de nog nauwkeuriger Concordant Version: “be conciliated”.

Delen: